TNN online (คลิป) จับเทรนด์ลงทุนโลก สร้างโอกาสลงทุน ไตรมาส1/2566

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

(คลิป) จับเทรนด์ลงทุนโลก สร้างโอกาสลงทุน ไตรมาส1/2566

(คลิป) จับเทรนด์ลงทุนโลก สร้างโอกาสลงทุน ไตรมาส1/2566

วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการลงทุนในหุ้นโลก ช่วงที่ผ่านมามีการเปรียบเทียบหุ้นที่มีมูลค่าน่าจูงใจ กับหุ้นที่เน้นอัตราการเติบโตทางธุรกิจ (ทั้งสินทรัพย์ รายได้ และผลกำไร) และวันนี้เราจะมาเจาะลึกการลงทุนในตลาดหุ้นจีนกัน เพราะจากข้อมูลที่ระบุว่า ตลาดหุ้นจีนจะเป็นที่จูงใจของนักลงทุนในปีนี้ เพราะประเมินกันว่า บริษัทในจีนจะมีอัตราเติบโตของผลกำไรมากที่สุดในรอบ 5 ปี LH Bank มีความเห็นอย่างไร และภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ตลาดหุ้นจีน โดยเฉพาะหุ้นรายกลุ่ม มีความน่าสนใจลงทุนแล้วหรือยัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง