TNN online (คลิป) เปิดผลสำรวจ CIOs-บริษัทที่ปรึกษา จับเทรนด์ลงทุนปี 2566

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

(คลิป) เปิดผลสำรวจ CIOs-บริษัทที่ปรึกษา จับเทรนด์ลงทุนปี 2566

(คลิป) เปิดผลสำรวจ CIOs-บริษัทที่ปรึกษา จับเทรนด์ลงทุนปี 2566

เริ่มปีใหม่เรามาวางแผนการลงทุนกันใหม่เก็บประสบการณ์ปีที่แล้ว มาประมวลเพื่อลงทุนในปีนี้ แนวโน้มตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไร ภายใต้สภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจที่อึมครึม และตลาดหุ้นโลกยังอาจเผชิญภาวะหมีในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 LH Bank จะให้คำแนะนำอย่างไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง