TNN online “ปิ๋ม ซีโฟร์” มีอาการเหมือนคนแพ้ท้อง หลังฉีดซิโนแวค เข็มที่สอง (มีคลิป)

TNN ONLINE

บันเทิง

“ปิ๋ม ซีโฟร์” มีอาการเหมือนคนแพ้ท้อง หลังฉีดซิโนแวค เข็มที่สอง (มีคลิป)

 “ปิ๋ม ซีโฟร์” มีอาการเหมือนคนแพ้ท้อง หลังฉีดซิโนแวค เข็มที่สอง  (มีคลิป)

ผลจากเอฟเฟคของวัคซีนโควิด “ปิ๋ม ซีโฟร์” อาเจียนเหมือนแพ้ท้อง ยอมรับยังเชื่อมั่นฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ได้ฉีด


การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นกับคนทุกเพศทุกวัย แต่อาการหลังจากการรับวัคซีนไปแล้วนั้นก็เกิดขึ้นแตกต่างกัน ปิ๋ม ซีโฟร์ ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลจากเอฟเฟคของวัคซีน ซิโนแวค โดยเฉพาะเข็มที่สอง ที่เล่นเอาเจ้าตัวแถบจะอาเจียนออกมา เหมือนกับว่าแพ้ท้อง แต่อย่างไรก็ดี ปิ๋ม ซีโฟร์ ก็ยังเชื่อมั่นว่าการฉีดวัคซีนนั้น ดีกว่าไม่ได้ฉีดค่ะ


 “ปิ๋ม ซีโฟร์” มีอาการเหมือนคนแพ้ท้อง หลังฉีดซิโนแวค เข็มที่สอง  (มีคลิป)


 “ปิ๋ม ซีโฟร์” มีอาการเหมือนคนแพ้ท้อง หลังฉีดซิโนแวค เข็มที่สอง  (มีคลิป)


 “ปิ๋ม ซีโฟร์” มีอาการเหมือนคนแพ้ท้อง หลังฉีดซิโนแวค เข็มที่สอง  (มีคลิป)


 “ปิ๋ม ซีโฟร์” มีอาการเหมือนคนแพ้ท้อง หลังฉีดซิโนแวค เข็มที่สอง  (มีคลิป)


 “ปิ๋ม ซีโฟร์” มีอาการเหมือนคนแพ้ท้อง หลังฉีดซิโนแวค เข็มที่สอง  (มีคลิป)


 “ปิ๋ม ซีโฟร์” มีอาการเหมือนคนแพ้ท้อง หลังฉีดซิโนแวค เข็มที่สอง  (มีคลิป)

ข่าวแนะนำ