TNN online นางสงกรานต์ 'รากษสเทวี' พยากรณ์ปีใหม่ไทย 2564 มหาชนร้อนใจด้วยอาหาร

TNN ONLINE

บันเทิง

นางสงกรานต์ 'รากษสเทวี' พยากรณ์ปีใหม่ไทย 2564 มหาชนร้อนใจด้วยอาหาร

นางสงกรานต์ 'รากษสเทวี' พยากรณ์ปีใหม่ไทย 2564 มหาชนร้อนใจด้วยอาหาร

สงกรานต์ปีฉลู 2564 นางสงกรานต์ทรงนาม "รากษสเทวี" เสด็จไสยาสน์หลับเนตรเหนือหลังวราหะ เริ่มเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ 16 เมษายน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ ประจำปี 2564 พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ดังนี้ 


ปีฉลู (มนุษย์ผู้ชาย ธาตุดิน) ตรีศก จุลศักราช 1383 ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 เวลา 3 นาฬิกา 39 นาที 40 วินาที


นางสงกรานต์ 'รากษสเทวี' พยากรณ์ปีใหม่ไทย 2564 มหาชนร้อนใจด้วยอาหาร


นางสงกรานต์ ทรงนามว่า "รากษสเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมราภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูลพระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังวราหะ เป็นพาหนะ 


วันที่ 16 เมษายน เวลา 07 นาฬิกา 37 นาที 12 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1383 ปีนี้ วันอาทิตย์เป็นธงชัย วันจันทร์เป็นอธิบดี วันเสาร์เป็นอุบาทว์ วันพุธเป็นโลกาวินาศ


โดยวันเสาร์เป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 6 ตัว เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษ ๐ ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแลเกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีอาโป (น้ำ) น้ำมาก


นางสงกรานต์ 'รากษสเทวี' พยากรณ์ปีใหม่ไทย 2564 มหาชนร้อนใจด้วยอาหาร
ขอบคุณภาพจากเพจ FB สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวแนะนำ