TNN online ลากไปไกลกว่า 100 เมตร "บัวขาว" ปลดร่มไม่ได้ เชือกพันขา

TNN ONLINE

บันเทิง

ลากไปไกลกว่า 100 เมตร "บัวขาว" ปลดร่มไม่ได้ เชือกพันขา

ลากไปไกลกว่า 100 เมตร บัวขาว ปลดร่มไม่ได้ เชือกพันขา

"บัวขาว บัญชาเมฆ" ร่วมกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์พื้นที่ปฏิบัติการ (SAO-JFEO) ภายใต้รหัส คอบร้าโกลด์ 23 ร่วมกับ ทบ.สหรัฐฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 "บัวขาว บัญชาเมฆ" ร่วมกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์พื้นที่ปฏิบัติการ (SAO-JFEO) ซึ่งเป็นการฝึกภายใต้รหัส คอบร้าโกลด์ 23 ร่วมกับ ทบ.สหรัฐฯ ที่สนามโดดร่มบ้านท่าเดื่อ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ลากไปไกลกว่า 100 เมตร บัวขาว ปลดร่มไม่ได้ เชือกพันขาขอบคุณภาพ : Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)


สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ 23 เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี


ลากไปไกลกว่า 100 เมตร บัวขาว ปลดร่มไม่ได้ เชือกพันขา


ขอบคุณภาพ : Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)


แต่การกระโดดร่มของ บัวขาว ในครั้งนี้ มีเหตุระทึกในจังหวะที่เขาลงพื้นเกิดเหตุไม่คาดคิด ร่มลากปลดร่มไม่ได้ และเชือกพันขา ลากไปเกือบ 100 เมตร แต่ว่าบัวขาวรวบรวมสติ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาไว้ได้ ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมจากเพื่อนร่วมฝึก  


ลากไปไกลกว่า 100 เมตร บัวขาว ปลดร่มไม่ได้ เชือกพันขา


ขอบคุณภาพ : Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)


ทั้งนี้ การฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นการฝึกเพื่อวางแผนและปรับแผนครั้งสุดท้าย ก่อนทำการเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องบิน C-17 จำนวน 8 ลำ ซึ่งจะลำเลียงทหารพลร่ม ทบ.ไทย และ ทบ.สหรัฐฯ กว่า 700 นาย ทำการกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ และเข้าสู่พิธีแลกเปลี่ยนปีกร่ม ระหว่าง ทบ.ไทย-สหรัฐฯ ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์


ลากไปไกลกว่า 100 เมตร บัวขาว ปลดร่มไม่ได้ เชือกพันขา


ขอบคุณภาพ : Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)ลากไปไกลกว่า 100 เมตร บัวขาว ปลดร่มไม่ได้ เชือกพันขาขอบคุณภาพ : Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)


ลากไปไกลกว่า 100 เมตร บัวขาว ปลดร่มไม่ได้ เชือกพันขา
ขอบคุณภาพ : Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)ข่าวแนะนำ