TNN online แพทย์พบติ่งเนื้อ "เป๊กซ์ Zeal" ต้องผ่าตัดทันที

TNN ONLINE

บันเทิง

แพทย์พบติ่งเนื้อ "เป๊กซ์ Zeal" ต้องผ่าตัดทันที

แพทย์พบติ่งเนื้อ เป๊กซ์ Zeal ต้องผ่าตัดทันที

ถึงคิวผ่าตัดสำหรับ "เป๊กซ์ Zeal" หลังพบอาการเสียงแหบขั่นรุนแรง หลังจากนั้นพักงานอย่างน้อย 1 เดือน

ถึงคิวผ่าตัดสำหรับ "เป๊กซ์ ปราชญ์ พงษ์ไชย" หรือที่ทุกคนรู้จักในนาม "เป๊กซ์ Zeal" ที่ทางต้นสังกัดนั้นออกมาแจ้งข่าวว่า "เป๊กซ์" นั้นมีอาการเสียงแหบขั้นรุนแรง และได้เข้าพบหมอเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาแพทย์ได้พบติ่งเนื้อในกล่องเสียง หรือ ติ่งเนื้อในเส้นเสียง"


แพทย์พบติ่งเนื้อ เป๊กซ์ Zeal ต้องผ่าตัดทันที


ขอบคุณภาพ : pexzeal


"ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดในทันที ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566และต้องงดใช้เสียงอย่างน้อย 1 เดือน ทางค่ายจึงจำเป็นต้องเลื่อนงานทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2566 ออกไปก่อน ต้องขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้"


แพทย์พบติ่งเนื้อ เป๊กซ์ Zeal ต้องผ่าตัดทันที
ขอบคุณภาพ : pexzeal


ข่าวแนะนำ