TNN online "อ๊อฟ พงษ์พัฒน์" - "แดง ธัญญา" มอบเงินบูรณะประตูชุมพล

TNN ONLINE

บันเทิง

"อ๊อฟ พงษ์พัฒน์" - "แดง ธัญญา" มอบเงินบูรณะประตูชุมพล

อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ - แดง ธัญญา มอบเงินบูรณะประตูชุมพล

"อ๊อฟ พงษ์พัฒน์" - "แดง ธัญญา" มอบเงินบูรณะประตูชุมพล ประตูเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองโคราช

ผู้กำกับคนดัง "อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง" และ "แดง ธัญญา วชิรบรรจง" มอบเงินสนับสนุน จำนวน 440,000 บาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปบูรณะซุ้มประตูชุมพล ประตูเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองโคราช เนื่องในโอกาสจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ 555 ปี ให้สมบูรณ์ มีสภาพคงเดิม และร่วมทำพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและทำพิธีขอขมากรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการขอบูรณะประตูชุมพล


อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ - แดง ธัญญา มอบเงินบูรณะประตูชุมพล

อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ - แดง ธัญญา มอบเงินบูรณะประตูชุมพล
"แดง ธัญญา วชิรบรรจง" เผยว่า "สืบเนื่องมาจากที่ได้มีโอกาสมากราบไหว้ย่าโมและได้ขึ้นไปบนประตูชุมพล ซึ่งไม่ค่อยมีใครได้ขึ้นไปนักเนื่องจากทรุดโทรม พอขึ้นไปก็รู้สึกปิติและรู้สึกว่าเราอยากจะทำ จึงไปปรึกษากับทางคณะผู้บริหารและได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะประตูชุมพล ซึ่งเป็นประตูประตูที่มีความเก่าแก่ยาวนานกว่า 300 ปีของโคราช เราก็อยากเห็นประตูนี้ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ชาวโคราชและชาวอีสานได้ขึ้นไปกราบไหว้"

อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ - แดง ธัญญา มอบเงินบูรณะประตูชุมพล อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ - แดง ธัญญา มอบเงินบูรณะประตูชุมพล อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ - แดง ธัญญา มอบเงินบูรณะประตูชุมพล

ข่าวแนะนำ