TNN online ช็อกหนักไปอีก!! ดาราเกาหลี 'ยูอาอิน' ถูกตรวจพบเสพกัญชา ขณะตรวจหา Propofol

TNN ONLINE

บันเทิง

ช็อกหนักไปอีก!! ดาราเกาหลี 'ยูอาอิน' ถูกตรวจพบเสพกัญชา ขณะตรวจหา Propofol

ช็อกหนักไปอีก!! ดาราเกาหลี 'ยูอาอิน' ถูกตรวจพบเสพกัญชา ขณะตรวจหา Propofol

เรียกว่าทำเอาแฟนผลงานทั้งช็อกทั้งกังวลต่อเนื่องหลังจากล่าสุด “ยูอาอิน” ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบหาตัวยาต้องห้ามในร่างกาย แต่กลับพบยาเสพติดตัวอื่นที่ต้องห้ามเช่นเดียวกัน!!

มีการเปิดเผยล่าสุดว่า หลังมีการนำตัวอย่างปัสสาวะและเส้นผมของ “ยูอาอิน” (Yoo Ah In) พระเอกคนดังชาวเกาหลีใต้ ไปตรวจหาสารเสพติด ตามคำร้องของกระทรวงอาหารและยาปลอดภัยเกาหลี หลังพบว่ามีหลายโรงพยาบาลสั่งจ่ายยาต้องห้าม “โปรโพฟอล” (Propofol) ซึ่งที่เกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้ใช้นอกเหนือจากการผ่าตัดมาตั้งแต่ต้นปี 2021


ซึ่งปรากฎว่า ยังไม่พบสาร Propofol แต่กลับพบกัญชาแทน ซึ่งตามปกติแล้ว หากเสพกัญชาไปแล้ว 7-10 วันจะตรวจหาไม่พบ นั่นหมายความว่านักแสดงหนุ่มคนดังอาจเพิ่งมีการเสพมาไม่นาน


ในส่วนของยา Propofol ข่าวระบุว่าการไม่พบในปัสสาวะ ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าไม่ได้ใช้ยาอันตรายตัวนี้ เนื่องจากหากใช้มาแล้วเกิน 3-4 วันจะตรวจไม่พบ ต้องรอผลการหาสารจากเส้นผมซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาราว 10 วัน 


ขณะะเดียวกันตำรวจจะทำการสอบสวนเพิ่มเติมในส่วนของการใช้กัญชาของ “ยูอาอิน” ซึ่งตามข้อมูลระบุว่า กัญชาถือเป็นยาเสพติดต้องห้ามในเกาหลีใต้ หากตรวจพบว่าเคยเสพแม้จะเป็นการเสพนอกประเทศ ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50 ล้านวอนหรือกว่า 1.33 ล้านบาท


ช็อกหนักไปอีก!! ดาราเกาหลี 'ยูอาอิน' ถูกตรวจพบเสพกัญชา ขณะตรวจหา Propofol

ภาพจาก: Twitter #YooAhIn

ช็อกหนักไปอีก!! ดาราเกาหลี 'ยูอาอิน' ถูกตรวจพบเสพกัญชา ขณะตรวจหา Propofol

ภาพจาก: IMDb

ข่าวแนะนำ