TNN เกร็ดความรู้ "เทศกาลตรุษจีน 2566" เสริมความปัง และ 10ข้อห้าม

TNN

บันเทิง

เกร็ดความรู้ "เทศกาลตรุษจีน 2566" เสริมความปัง และ 10ข้อห้าม

เกร็ดความรู้ เทศกาลตรุษจีน 2566  เสริมความปัง และ 10ข้อห้าม

เกร็ดความรู้ เสริมความปัง และ 10 ข้อห้าม "เทศกาลตรุษจีน 2566"

"วันตรุษจีน" หรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนถือเป็นวันสำคัญของชาวจีน โดยวันตรุษจีน 2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ที่จะถือเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วันคือ วันจ่าย วันไหว้และวันเที่ยว


วันจ่าย ตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2566

- ตามธรรมเนียมของคนจีนแล้ว วันจ่ายจะเป็นวันที่ผู้มีเชื้อสายจีนจะไปหาซื้ออาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มาเตรียมพร้อมไว้ ก่อนที่ร้านค้าต่างๆ จะหยุดยาวในช่วงวันตรุษจีน


วันไหว้ ตรงกับวันที่ 21 มกราคม 2566  

- วันไหว้ของเทศกาลตรุษจีน คือ วันสิ้นปี ซึ่งจะเป็นวันที่มีการไหว้เทพเจ้าต่างๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ


วันเที่ยว ตรงกับวันที่ 22 มกราคม 2566

- วันเที่ยว ก็คือ “วันปีใหม่” หรือ “วันตรุษจีน” ซึ่งจะตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 และเป็น วันถือ ด้วย โดยทุกคนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม ไปเที่ยวไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ถือว่าเป็นวันแห่งสิริมงคล


สำหรับอาหารไหว้เจ้าวันตรุษจีน พร้อมความหมาย

เม็ดบัว - มีความหมายถึง การมีลูกหลานที่เป็นชาย

เกาลัด - มีความหมายถึง เงิน

สาหร่ายดำ - คำของมันออกเสียงคล้าย ความร่ำรวย

เต้าหู้หมักที่ทำจากถั่วแห้ง - คำของมันออกเสียงคล้าย เต็มไปด้วยความร่ำรวย และ ความสุข

หน่อไม้ - คำของมันออกเสียงคล้าย คำอวยพรให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุข เต้าหู้ที่ทำจากถั่วสดนั้นจะไม่นำมารวมกับอาหารในวันนี้เนื่องจากสีขาวซึ่งเป็นสีแห่งโชคร้าย สำหรับปีใหม่และหมายถึงการไว้ทุกข์

ปลาทั้งตัว - เป็นตัวแทนแห่งการอยู่ร่วมกันและความอุดม-สมบรูณ์

ไก่ - สำหรับความเจริญก้าวหน้า ซึ่งไก่นั้นจะต้องยังมีหัว หางและเท้าอยู่ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์

เส้นหมี่ - ไม่ควรตัดเนื่องจากหมายถึงชีวิตที่ยืนยาว

เกร็ดความรู้ เทศกาลตรุษจีน 2566  เสริมความปัง และ 10ข้อห้าม10 ข้อห้าม ในวันตรุษจีน

1.ห้ามพูดคำหยาบคาย หรือ มีปากเสียงกับผู้อื่น

2.ห้ามทำความสะอาดบ้าน

3.ห้ามสระผมหรือตัดผม

4.ห้ามใส่ชุดสีขาว - สีดำ

5.ห้ามซักผ้า 

6.ห้ามให้ยืมเงิน

7.ห้ามทำของแตก

8.ห้ามซื้อรองดท้าคู่ใหม่

9.ห้ามร้องไห้

10.ห้ามใช้ของมีคม

เกร็ดความรู้ เทศกาลตรุษจีน 2566  เสริมความปัง และ 10ข้อห้าม


ข่าวแนะนำ