TNN online อำลาครั้งสุดท้ายเหยื่อโศกนาฎกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู (มีคลิป)

TNN ONLINE

บันเทิง

อำลาครั้งสุดท้ายเหยื่อโศกนาฎกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู (มีคลิป)

อำลาครั้งสุดท้ายเหยื่อโศกนาฎกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู   (มีคลิป)

"ไผ่ พงศธร" ร่วมเป็นจิตอาสางานพระราชทานเพลิงศพ กราดยิงหนองบัวลำภู พร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย


พิธีพระราชทานเพลิงศพ อำลาครั้งสุดท้ายเหยื่อโศกนาฎกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู จัดขึ้นที่วัดราษฎร์สามัคคี  วัดศรีอุทัย และ วัดเทพมงคงชัย  กำหนดการเบื้องต้นในพิธีของทั้ง 3 วัด เริ่มตั้งแต่ 

09.00 น.พระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์

15.00 น. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานพิธีฯ เชิญเพลิงพระราชทาน ดอกไม้จันทน์พระราชทานและผ้าไตรพระราชทาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์เข้าสู่วัดที่ประกอบพิธี

15.30 น ประธานและผู้เข้าร่วมพิธี ยืนสงบนิ่ง 3 นาที

16.00 น. ประธานในพิธีประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ


อำลาครั้งสุดท้ายเหยื่อโศกนาฎกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู   (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 

ไผ่ พงศธร ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสางานพระราชทานเพลิงศพ กราดยิงหนองบัวลำภู โดยเจ้าตัวได้เดินทางไปยังวัดที่ประกอบพิธีทั้ง 3 วัด พร้อมกับให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย อำลาครั้งสุดท้ายเหยื่อโศกนาฎกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู   (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 อำลาครั้งสุดท้ายเหยื่อโศกนาฎกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู   (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 อำลาครั้งสุดท้ายเหยื่อโศกนาฎกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู   (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 อำลาครั้งสุดท้ายเหยื่อโศกนาฎกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู   (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 อำลาครั้งสุดท้ายเหยื่อโศกนาฎกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู   (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 


ข่าวแนะนำ