TNN online รู้จัก "ยาเสียสาว" ออกฤทธิ์อย่างไร? หลังพบสารชนิด Alprazolam ในพยานบุคคลบนเรือ 1 ราย

TNN ONLINE

บันเทิง

รู้จัก "ยาเสียสาว" ออกฤทธิ์อย่างไร? หลังพบสารชนิด Alprazolam ในพยานบุคคลบนเรือ 1 ราย

รู้จัก ยาเสียสาว ออกฤทธิ์อย่างไร? หลังพบสารชนิด Alprazolam ในพยานบุคคลบนเรือ 1 ราย

รู้จัก "ยาเสียสาว" หรือ Alprazolam (ยาอัลปราโซแลม) หลังถูกตรวจพบสารกลุ่มเบนโซไดอาซิปินส์ ชนิด Alprazolam ในพยานบุคคลจำนวน 1 ราย

หลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักแสดงสาว "แตงโม นิดา" เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เมื่อมีการเก็บตัวอย่างเลือดจากพยานบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุ จำนวน 3 ราย ต่อมาได้มีการส่งตัวอย่างเลือดไปสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อตรวจหรือทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 


และตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพยานบุคคลในเรือลำเกิดเหตุ ผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างเลือดโดยวิธี Gas Chromatography ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์แต่อย่างใด แต่ผลการตรวจหาสารเสพติดของพยานบุคคลจำนวน 1 ราย ตรวจพบสารกลุ่มเบนโซไดอาซิปินส์ ชนิด Alprazolam (ยาอัลปราโซแลม) หรือ ยาเสียสาว 


ซึ่งยาอัลปราโซแลม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีการเตือนภัยเกี่ยวกับยาเสียสาว ที่เคยระบาดหนัก หากเสพติดถึงขั้นเป็นโรคจิต ซึ่งหากนำไปใช้ผสมในเครื่องดื่ม อาจทำให้ผู้ที่ได้รับสารดังกล่าว สูญเสียความทรงจำ และนำไปสู่การถูกล่วงละเมิด และอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ 


โดยในประเทศไทยอัลปราโซแลม จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ซึ่งไม่อนุญาตให้จำหน่ายได้ในร้านขายยาทั่วไป ต้องได้รับการจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น เนื่องจากมีฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาทส่วนกลางในสมอง ซึ่งหากใช้ผสมกับน้ำอัดลม แอลกอฮอล์ จะมีอาการมึนเมา สะลึมสะลือ ระหว่างที่ยาออกฤทธิ์ก็จะสูญเสียความทรงจำชั่วขณะ


รู้จัก ยาเสียสาว ออกฤทธิ์อย่างไร? หลังพบสารชนิด Alprazolam ในพยานบุคคลบนเรือ 1 ราย ภาพจาก IG melonp.official

 

ข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต

ข่าวแนะนำ