TNN ประวัติ "ชาดา ไทยเศรษฐ" ส.ส.อุทัยธานี ผู้อภิปรายโหวตนายกคนแรก

TNN

เลือกตั้ง2566

ประวัติ "ชาดา ไทยเศรษฐ" ส.ส.อุทัยธานี ผู้อภิปรายโหวตนายกคนแรก

ประวัติ ชาดา ไทยเศรษฐ ส.ส.อุทัยธานี ผู้อภิปรายโหวตนายกคนแรก

ประวัติ "ชาดา ไทยเศรษฐ" ส.ส.อุทัยธานี ผู้อภิปรายโหวตนายกคนแรกก่อนการโหวตนายกฯ จะมีขึ้น  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ ส.ส. - ส.ว. อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้น ส.ส.จากขั้วอำนาจปัจจุบัน และ ส.ว. ต่างแสดงจุดยืนที่จะไม่โหวตให้กับนายพิธา ด้วยเหตุผลตรงกันคือ การแก้ไขมาตรา 112  ขณะที่ ในวันนี้ซึ่งเป็นการโหวตครั้งแรก ไม่ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองใด โดยเฉพาะพรรคการเมืองจากขั้วตรงข้าม เสนอชื่อบุคคลอื่นแข่งขันกับนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกล


จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมร่วมรัฐสภา  ได้เปิดโอกาสให้ ส.ส.- ส.ว. อภิปรายซักถามกันอย่างเต็มที่

ซึ่ง นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย อภิปรายแสดงจุดยืนของพรรค ไม่สนับสนุนบุคคลที่มาจากพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 มาเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะนโยบายดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่กระทบกับความมั่นคงของชาติ และไม่ใช่เรื่องที่จะช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ พร้อมขอให้พรรคก้าวไกลอย่าหลงระเริงกับ 14 ล้านเสียงที่ได้มา เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้มีคนแค่ 14 ล้านเสียงเท่านั้น  ขณะเดียวกัน หากพรรคก้าวไกลไม่แตะต้องมาตรา 112 พรรคภูมิใจไทยจะโหวตให้นายพิธา 


ประวัติ "ชาดา ไทยเศรษฐ" ส.ส.อุทัยธานี ผู้อภิปรายโหวตนายกคนแรก


  ประวัติ ชาดา ไทยเศรษฐ ส.ส.อุทัยธานี ผู้อภิปรายโหวตนายกคนแรก


นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2504 เป็นบุตรของเดชา กับปาลี้ ไทยเศรษฐ์ พี่ชายชื่อ ชัยยศ ไทยเศรษฐ์ (เสียชีวิต) และน้องสาวชื่อ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ มีบุตรชายและบุตรสาวทั้งหมด 7 คน เป็นบุตรในสมรส 4 คน และเป็นบุตรนอกสมรสที่รับรองแล้วอีก 3 คน
การศึกษา


- มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทัพทัน 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ


- นักการเมืองท้องถิ่นตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นักการเมือท้องถิ่นตำแหน่งนายกเทศนตรีเมืองอุทัยธานี


เครื่องราชอิสริยาภรณ์


- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง