TNN เริ่มแล้ว! โหวตนายกฯ ชลน่านเสนอชื่อ "พิธา" ไร้คู่แข่ง

TNN

เลือกตั้ง2566

เริ่มแล้ว! โหวตนายกฯ ชลน่านเสนอชื่อ "พิธา" ไร้คู่แข่ง

เริ่มแล้ว! โหวตนายกฯ ชลน่านเสนอชื่อ พิธา ไร้คู่แข่ง

ในวันนี้ ถือเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกวันหนึ่ง ที่ ส.ส. และ ส.ว. จะร่วมกันพิจารณาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ซึ่งจะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่จะมากำหนดทิศทางการเมืองไทยหลังจากนี้ โดยหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกล ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ก่อนการโหวตนายกฯ จะมีขึ้น  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ ส.ส. - ส.ว. อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้น ส.ส.จากขั้วอำนาจปัจจุบัน และ ส.ว. ต่างแสดงจุดยืนที่จะไม่โหวตให้กับนายพิธา ด้วยเหตุผลตรงกันคือ การแก้ไขมาตรา 112  ขณะที่ ในวันนี้ซึ่งเป็นการโหวตครั้งแรก ไม่ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองใด โดยเฉพาะพรรคการเมืองจากขั้วตรงข้าม เสนอชื่อบุคคลอื่นแข่งขันกับนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกล 
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว   หัวหน้าพรรคเพื่อไทย  ได้ลุกขึ้นเสนอชื่อ "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ส.ส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล ต่อที่ประชุมรัฐสภา โดยการโหวตครั้งแรกนี้ ไม่มีพรรคการเมืองใด โดยเฉพาะ "พรรคการเมืองจากขั้วตรงข้าม" เสนอชื่อบุคคลอื่นลงแข่งขัน 


จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมร่วมรัฐสภา  ได้เปิดโอกาสให้ ส.ส.- ส.ว. อภิปรายซักถามกันอย่างเต็ม   นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย อภิปรายแสดงจุดยืนของพรรค ไม่สนับสนุนบุคคลที่มาจากพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 มาเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะนโยบายดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่กระทบกับความมั่นคงของชาติ และไม่ใช่เรื่องที่จะช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ พร้อมขอให้พรรคก้าวไกลอย่าหลงระเริงกับ 14 ล้านเสียงที่ได้มา เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้มีคนแค่ 14 ล้านเสียงเท่านั้น  ขณะเดียวกัน หากพรรคก้าวไกลไม่แตะต้องมาตรา 112 พรรคภูมิใจไทยจะโหวตให้นายพิธา


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง