TNN online เลือกตั้ง 2566 เปิดผลสำรวจคนกทม.เลือก "พรรคการเมืองไหน-ให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี"

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 เปิดผลสำรวจคนกทม.เลือก "พรรคการเมืองไหน-ให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี"

เลือกตั้ง 2566 เปิดผลสำรวจคนกทม.เลือก พรรคการเมืองไหน-ให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี

เลือกตั้ง 2566 นิด้าโพล เปิดผลสำรวจของประชาชนชาวกทม. เลือก "พรรคการเมืองไหน-สนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี"

เลือกตั้ง 2566 นิด้าโพล เปิดผลสำรวจของประชาชนชาวกทม. เลือก "พรรคการเมืองไหน-สนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี"


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "คน กทม. เลือกพรรคไหน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง 

เกี่ยวกับคนกรุงเทพมหานครเลือกพรรคไหน การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0


เลือกตั้ง 2566 ชาวกทม. เลือก "พรรคการเมืองไหน-อยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี"


บุคคลที่คนกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี


จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า 

อันดับ 1 ร้อยละ 25.08 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) 

อันดับ 2 ร้อยละ 24.20 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 

อันดับ 3   ร้อยละ 18.24 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) 

อันดับ 4 ร้อยละ 5.96 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) 

อันดับ 5 ร้อยละ 5.68 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 

อันดับ 6 ร้อยละ 5.20 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 

อันดับ 7 ร้อยละ 4.84 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) 

อันดับ 8 ร้อยละ 2.40 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) 

อันดับ 9 ร้อยละ 2.00 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) 

อันดับ 10 ร้อยละ 1.64 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) 

อันดับ 11 ร้อยละ 1.56 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

ร้อยละ 3.20 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  (พรรคพลังประชารัฐ) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคพลังประชารัฐ) นายรังสิมันต์ โรม (พรรคก้าวไกล) นายวิกรม กรมดิษฐ์ และนายสกลธี ภัททิยกุล (พรรคพลังประชารัฐ)


พรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต


สำหรับพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต พบว่า 

อันดับ 1 ร้อยละ 34.92 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย 

อันดับ 2 ร้อยละ 27.72 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล 

อันดับ 3 ร้อยละ 14.32 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ 

อันดับ 4 ร้อยละ 6.76 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ 

อันดับ 5 ร้อยละ 3.32 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า 

อันดับ 6 ร้อยละ 2.96 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย 

อันดับ 7 ร้อยละ 2.48 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย 

อันดับ 8 ร้อยละ 2.16 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ 

อันดับ 9 ร้อยละ 1.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 

อันดับ 10 ร้อยละ 1.48 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย 

ร้อยละ 2.20 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเทิดไท พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ และพรรคเศรษฐกิจไทย


พรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต


เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 00 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล 

อันดับ 2 ร้อยละ 26.07 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย 

อันดับ 3 ร้อยละ 18.21 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ 

อันดับ 4 ร้อยละ 6.78 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า 

อันดับ 5 ร้อยละ 5.36 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์


พรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ


ด้านพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า 

อันดับ 1 ร้อยละ 34.40 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย 

อันดับ 2 ร้อยละ 28.76 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล 

อันดับ 3 ร้อยละ 14.68 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ 

อันดับ 4 ร้อยละ 6.08 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ 

อันดับ 5 ร้อยละ 3.48 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า 

อันดับ 6 ร้อยละ 3.04 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย 

อันดับ 7 ร้อยละ 2.60 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย 

อันดับ 8 ร้อยละ 2.08 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ 

อันดับ 9 ร้อยละ 1.44 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย 

อันดับ 10  ร้อยละ 1.28 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 

ร้อยละ 2.16 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยภักดี พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเพื่อชาติ พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคเทิดไท และพรรคประชาชาติ


เลือกตั้ง 2566 เปิดผลสำรวจคนกทม.เลือก พรรคการเมืองไหน-ให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีข้อมูลจาก นิด้าโพล

ภาพจาก นิด้าโพล / TNN ONLINE (แฟ้มภาพ)


 ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง