TNN online เลือกตั้ง 2566 "เศรษฐา" อาสาเปลี่ยนผ่านประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 "เศรษฐา" อาสาเปลี่ยนผ่านประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี

เลือกตั้ง 2566 เศรษฐา อาสาเปลี่ยนผ่านประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี

เลือกตั้ง 2566 "เศรษฐา" อาสาเปลี่ยนผ่านประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวปราศรัยช่วงหนึ่งบนเวทีปราศรัยที่ อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  อาสาเข้ามาเปลี่ยนผ่านประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพ กับรัฐธรรมนูญเต็มใบ โดยพรรคเพื่อไทยจะผลิตนโยบายที่ตอบโจทย์กับวิกฤตประเทศวันนี้ ทำให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋าอย่างยั่งยืน พร้อมชูนโยบายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างน้อย 3 เท่า ภายใน 4 ปี จะใช้การตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย  


นอกจากนี้จะยกระดับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับการยอมรับของนานาประเทศ เป็นที่ชื่นชมขององค์การอนามัยโลก   ตลอดจนการนำไทยสู่เวทีโลก ทั้งการเจรจาค้าขายหรือแสดงจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลก พร้อมขอให้ชาวบางระกำเลือกเพื่อไทยแบบแลนด์สไลด์ เพื่อให้กลับมาเป็นรัฐบาล
เลือกตั้ง 2566 เศรษฐา อาสาเปลี่ยนผ่านประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี

เลือกตั้ง 2566 เศรษฐา อาสาเปลี่ยนผ่านประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีเลือกตั้ง 2566 เศรษฐา อาสาเปลี่ยนผ่านประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี


เลือกตั้ง 2566 เศรษฐา อาสาเปลี่ยนผ่านประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี
ภาพ พรรคเพื่อไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง