TNN online เลือกตั้ง 2566 "จุรินทร์" เดินหน้าปั้น Gen Z สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 "จุรินทร์" เดินหน้าปั้น Gen Z สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เลือกตั้ง 2566 จุรินทร์ เดินหน้าปั้น Gen Z สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เลือกตั้ง 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการ เจน ซี (Gen Z) เป็นซีอีโอ สร้างเจ้าของกิจการคนรุ่นใหม่ หวังนำเงินเข้าประเทศไทยในอนาคต

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์   รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดโครงการ "เจน ซี เป็นซีอีโอ  สานฝันให้กับคนรุ่นใหม่ ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีหลักคิดต้องการปั้นเจน ซี  ให้เป็นผู้บริหาร เพราะจากการสำรวจเด็กรุ่นใหม่ น้อยคนที่อยากทำงานเป็นพนักงานในองค์กรหรือบริษัท แต่ส่วนใหญ่อยากเป็นนายตัวเอง ซึ่งต้องเรียนรู้นอกเหนือจากวิชาในตำรา โดยโครงการนี้จะให้ความรู้เชิงลึก เน้นการปฏิบัติ โดยนำ CEO ตัวจริง ในบริษัทระดับประเทศและระดับโลกมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เป็น CEO นับหนึ่งได้อย่างถูกทิศทาง ทั้งการวิเคราะห์แผนการตลาด  ระบบอี คอมเมิร์ช  e-commerce  ระบบโลจิสติกส์  Logistics  การส่งออกภาคปฏิบัติเบื้องต้น 


สำหรับโครงการ Gen Z เป็น CEO ดำเนินการมากว่า 4 ปีเต็ม มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 110 สถาบัน ผลิต CEO รุ่นใหม่ไปแล้วกว่า 36,500 คน โดยในปีนี้จะผลิตบุคลากรอีก 12 รุ่น ตั้งเป้า 10,000 คน พร้อมกับจะได้รับโอกาสฝึกงานกับบริษัทพันธมิตรยักษ์ใหญ่ของประเทศ ซึ่งสามารถสานฝันให้กับคนรุ่นใหม่ Gen Z ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการตลาด บริหารจัดการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป


เลือกตั้ง 2566 จุรินทร์ เดินหน้าปั้น Gen Z สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่


เลือกตั้ง 2566 จุรินทร์ เดินหน้าปั้น Gen Z สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่


เลือกตั้ง 2566 จุรินทร์ เดินหน้าปั้น Gen Z สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่


เลือกตั้ง 2566 จุรินทร์ เดินหน้าปั้น Gen Z สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง