TNN online เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิดรับฟังความเห็นแบ่งเขตถึง 13 มี.ค.นี้

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิดรับฟังความเห็นแบ่งเขตถึง 13 มี.ค.นี้

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิดรับฟังความเห็นแบ่งเขตถึง 13 มี.ค.นี้

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิดรับฟังความเห็นแบ่งเขต ตั้งแต่วันที่ 4-13 มี.ค. 2566 รวมเป็นเวลา 10 วัน

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดเผยว่า เชิญชวนประชาชน และบุคคลทั่วไปร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 2566 หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่า การกำหนดจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) นั้น 


คำว่า “ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่มีสัญชาติไทย  สำนักงาน กกต. ได้เร่งดำเนินการตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ รวมทั้งกำหนดจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด กรณีใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 มีจำนวน 65,106,481 คน เฉลี่ย 162,766 คนต่อจำนวน ส.ส. 1 คน และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ 3 มี.ค. 2566


ในการนี้สำนักงาน กกต. ได้เผยแพร่ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน และพรรคการเมืองทุกจังหวัดทั่วภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 4-13 มี.ค. 2566 รวมเป็นเวลา 10 วัน โดยประชาชน และบุคคลทั่วไปสามารถร่วมแสดงความเห็นได้ผ่านช่องทางที่ กกต.กำหนดไว้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง