TNN online เลือกตั้ง 2566 "จุรินทร์" ปราศรัยย้ำ คืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 "จุรินทร์" ปราศรัยย้ำ คืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้

เลือกตั้ง 2566 จุรินทร์ ปราศรัยย้ำ คืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้

เลือกตั้ง 2566 "จุรินทร์" ปราศรัยย้ำ คืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้ พร้อมเปิดตัวว่าที่ 5 ผู้สมัคร ปัตตานี

เลือกตั้ง 2566   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย ส.ส. กรรมการบริหารพรรคฯ และแกนนำพรรคฯ  รวมถึงว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พื้นที่ภาคใต้    ได้ใช้ช่วงวันหยุดล่องใต้เปิดเวทีปราศรัยใหญ่นำ "สันติภาพ สู่ สันติสุข" ที่จังหวัดปัตตานี โดยขอโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้จากชาวปัตตานี ให้เลือกผู้สมัคร และเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งคน ทั้งพรรค ทั้งบัตร 2 ใบ ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะยกจังหวัดทั้ง 5 เขตการเลือกตั้ง เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายนำสันติสุข กลับคืนสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการพูดคุย เพื่อสร้างสันติภาพ และคืนสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้ได้ ใช้การเมืองนำการทหาร สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้ประชาชนทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 


ปชป. เปิดตัว 5 ว่าที่ผู้สมัครปัตตานี 


ขณะเดียวกัน นายจุรินทร์ ยังได้ยืนยันความพร้อมของพรรคในสนามการเลือกตั้งปัตตานี หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.แบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไม่ให้นำประชากรที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยมาคำนวณในจำนวนราษฎร เพื่อแบ่งเขตการเลือกตั้งส่งผลให้จังหวัดนครศรีธรรมราช และปัตตานี มี ส.ส.เพิ่มอีกจังหวัดละ 1 คน ด้วยการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานี ของพรรคฯ ทั้ง 5 เขตการเลือกตั้ง ซึ่งรวมไปถึงว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานีใหม่ทันที ได้แก่ นายสนิท อาแว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานี เขต 1 นายมนตรี ดอเลาะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานี เขต 2 นายยูนัยดี วาบา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานี เขต 3  สิบเอกสุริยา กูทา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานี เขต 4 และนายคอเลฟ เจ๊ะนา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานี เขต 5


เลือกตั้ง 2566 จุรินทร์ ปราศรัยย้ำ คืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้


เลือกตั้ง 2566 จุรินทร์ ปราศรัยย้ำ คืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้


เลือกตั้ง 2566 จุรินทร์ ปราศรัยย้ำ คืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้


เลือกตั้ง 2566 จุรินทร์ ปราศรัยย้ำ คืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้


เลือกตั้ง 2566 จุรินทร์ ปราศรัยย้ำ คืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง