TNN ปปง. ตั้งเป้าตัดวงจรอาชญากรรมระงับ 1 ล้านบัญชีม้า - ปี 67 ยึดทรัพย์ 1.2 หมื่นล้าน

TNN

อาชญากรรม

ปปง. ตั้งเป้าตัดวงจรอาชญากรรมระงับ 1 ล้านบัญชีม้า - ปี 67 ยึดทรัพย์ 1.2 หมื่นล้าน

ปปง. ตั้งเป้าตัดวงจรอาชญากรรมระงับ 1 ล้านบัญชีม้า - ปี 67 ยึดทรัพย์ 1.2 หมื่นล้าน

ปปง. ตั้งเป้าตัดวงจรอาชญากรรมระงับ 1 ล้านบัญชีม้าสร้างความเดือดร้อนปชช. - ปี 2567 ยึดทรัพย์แล้วกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (24 เม.ย. 67) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยในปีงบประมาณ 2567 ตั้งเป้าที่จะดำเนินการระงับบัญชีม้า เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากให้ได้จำนวน 1 ล้านบัญชี 


จากปัจจุบันที่สามารถดำเนินการประกาศรายชื่อบัญชีม้าไปได้แล้ว 33,359 ราย จำกัดช่องทางไม่ให้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 324,607 บัญชี โดยมีมูลค่าเงินคงเหลือในบัญชีรวมทั้งสิ้น 923,991,374.23 บาท


ขณะเดียวกันพยายามหาแนวทางที่จะเป็นการปิดช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายป้องกันบัญชีม้า เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องระยะเวลาที่ให้ ปปง.มีอำนาจระงับบัญชีได้ไม่เกิน 7 วัน, การประสานกับสถาบันการเงินให้กวดขันการเปิดบัญชีเท่าที่มีความจำเป็น 


อย่างกรณีที่เป็นนักศึกษา แม่บ้าน ไม่น่าที่จะมีหลายบัญชี แต่หากเป็นนิติบุคคลก็จะมีข้อกำหนดอยู่แล้ว โดยพบว่ามีการเปิดบัญชีม้าในนามนิติบุคคลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งตามกฎหมายสถาบันการเงินสามารถที่จะพิจารณาไม่เปิดบัญชีให้ได้ โดยมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับกรณีที่มีการตรวจสอบเรื่องซิมโทรศัพท์


ผลงาน 6 เดือนปีงบ 67 ยึดทรัพย์กว่า 1.2 หมื่นลบ.


สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบ 2567 ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานกว่า 12,160 ล้านบาท แบ่งเป็น


- ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 130 คำสั่ง จำนวน 121 คดี ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องให้ตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 6,713 ล้านบาท


- ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานจำนวน 39 คดี รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 5,447 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นคดีฉ้อโกงประชาชน


- ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและบัญชีม้าอย่างเข้มข้น โดยสามารถตัดวงจรธุรกรรมบัญชีม้าได้เกือบ 320,000 บัญชี


ภาพจาก: AFP 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง