TNN online เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า ผ่าน 4 ค่ายมือถือ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า ผ่าน 4 ค่ายมือถือ

เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า ผ่าน 4 ค่ายมือถือ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดบูสเตอร์เข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ผ่าน 4 ค่ายมือถือ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 10 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วันนี้ (10 พ.ย.64) "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิดจองคิวฉีด เข็มกระตุ้นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 3 (Booster dose) สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) หรือซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม จากศูนย์ฯฉีดอื่นๆ และยังไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จากที่ใด

จากการฉีดสูตรต่อไปนี้

- เข็มที่ 1 Sinovac เข็มที่ 2 Sinovac

- เข็มที่ 1 Sinopharm เข็มที่ 2 Sinopharm

- เข็มที่ 1 Sinovac เข็มที่ 2 Sinopharm

- เข็มที่ 1 Sinopharm เข็มที่ 2 Sinovac

โดยมีการเว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ถึงเข็มกระตุ้น อย่างน้อย 30 วัน

สำหรับคิวฉีดรอบ เดือนพฤศจิกายน 2564 สามารถจองผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือพร้อมกันตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. เริ่มฉีดวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2564


ช่องทางลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือ

1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine

2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html

4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home


เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนฉีดกระตุ้นเข็ม 3 วันนี้ ผ่าน 4 ค่ายมือถือ


ข้อมูลจาก CVC กลางบางซื่อ

ภาพจาก AFP , CVC กลางบางซื่อ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง