TNN online ด่วนเลย! เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับคนเคยฉีดซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ด่วนเลย! เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับคนเคยฉีดซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม

ด่วนเลย! เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับคนเคยฉีดซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม

วันนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับประชาชนทั่วไป เฉพาะผู้ที่ได้รับซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม เท่านั้น

วันนี้ (30ต.ค.64) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) หรือ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จำนวน 2 เข็ม ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และไม่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 หลังได้รับวัคซีนครบเท่านั้น เปิดลงทะเบียน 30 ตุลาคม เวลา 11.00 น.

โดยโรงพยาบาลฯจะตรวจสอบประวัติของท่านผ่านระบบ “หมอพร้อม” ของกระทรวงสาธารณสุข

สามารถอ่านเงื่อนไขรายละเอียดโดยสแกน QR Code หรือ https://chulabooster.kcmh.or.th/

ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามวันเวลาที่ท่านได้เลือกลงทะเบียนไว้เท่านั้น

เงื่อนไขการลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียน 30 ตุลาคม เวลา 11.00 น.

ท่านสามารถนัดรับวัคซีนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 5 และ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564

ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ 2 หรือ ได้รับวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 1 และ 2

ต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ต้องไม่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน

หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีนที่คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ

ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย

ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน

หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวัคซีน


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับประชาชน


ข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภาพจาก TNN ONLINE / โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวแนะนำ