TNN online (คลิป) โควิดจะไม่กลายพันธ์ุจนดุร้ายไปกว่านี้ จะกลายเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) โควิดจะไม่กลายพันธ์ุจนดุร้ายไปกว่านี้ จะกลายเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา

(คลิป) โควิดจะไม่กลายพันธ์ุจนดุร้ายไปกว่านี้ จะกลายเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา

โควิดจะไม่กลายพันธ์ุจนดุร้ายไปกว่านี้ จะกลายเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา

ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ผู้คิดค้นวัคซีนต้านโควิด-19 “AstraZeneca” ระบุ เป็นไปไม่ได้ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 จะกลายพันธุ์จนดุร้ายมากไปกว่านี้ แต่จะอ่อนแอลงเรื่อย ๆ จนเหลือเป็นเพียงไวรัสไข้หวัดธรรมดา และขณะนี้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไวรัสโคโรนาที่แตกต่างกันถึง 4 สายพันธุ์อยู่แล้ว


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง