เปิดวิธีใช้ ATK ตรวจโควิด เวลาไหนได้ผลแม่นยำที่สุด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดวิธีใช้ ATK ตรวจโควิด เวลาไหนได้ผลแม่นยำที่สุด

เปิดวิธีใช้ ATK ตรวจโควิด เวลาไหนได้ผลแม่นยำที่สุด

คณะผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำวิธีใช้ชุดตรวจโควิด ATK ให้มีประสิทธิภาพ เวลาไหนให้ผลแม่นยำสูงสุด เช็กรายละเอียดเลยที่นี่

วันนี้ ( 4 ก.ย. 64 )ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทยย์กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ระบุถึงการใช้ตรวจโควิด antigen test kit หรือ ATK ด้วยตัวเองให้มีประสิทธิผล จะต้องตรวจในจังหวะที่มีโอกาสเจอเชื้อได้มากที่สุด คือ ช่วงก่อนที่จะเริ่มมีอาการ 2 วัน จนถึงมีอาการแล้ว 4-7 วัน แต่ตรวจก่อนหรือหลังจากนี้โอกาสตรวจเจอเชื้อจะน้อยลง

ส่วนคนที่ไม่มีอาการและไม่มีการสัมผัสโรค ผลตรวจที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือต่ำอาจเกิดผลบวกปลอม หรือผลลบปลอมกรณีไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยง เนื่องจากเชื้อมีปริมาณน้อยจนยังตรวจไม่เจอ จึงต้องระมัดระวัง อาจแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ดังนั้นการใช้ชุดตรวจ ATK จะมีประโยชน์สูงสุด เมื่อตรวจผู้ที่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสโรคและมีอาการ ส่วนการตรวจคัดกรองอาจใช้ในกรณีอยู่ในสถานที่เสี่ยงติดเชื้อสูง สถานที่ปิดชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น และคนทำงานที่สัมผัสผู้คนจำนวนมาก โดยการตรวจต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง แต่หากเสี่ยงมากตรวจ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จะลดปัญหาผลลบปลอมในคนเสี่ยงสูง หรือหากยังเป็นผลลบติดต่อกันหลายครั้งและไม่มีอาการ ก็จะมั่นใจได้มากขึ้นว่าเป็นผลลบจริง

ด้านศาสตราจารย์ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองด้วย ATK คือ 1.ระยะเวลาการรับเชื้อ หากตรวจในช่วง 7 วันหลังรับเชื้อและเริ่มมีอาการ จะมีประสิทธิภาพสูงมาก 2.กระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเองทั้งจากโพรงจมูกหรือน้ำลาย ต้องถูกต้อง 3.ปริมาณเชื้อไวรัสในสิ่งส่งตรวจ ยิ่งมีเชื้อมากจะตรวจพบได้ง่าย และ 4.คุณภาพน้ำยาในการตรวจ การเก็บรักษาและความคงทนของชุดตรวจ

ทั้งนี้ อย.ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กำกับดูแลชุดตรวจก่อนออกสู่ตลาด โดยจัดทำมาตรฐานการตรวจ (Standardized Protocol) เพื่อเปรียบเทียบอ้างอิงยืนยันผลทดสอบ และหลังออกตลาด จะมีการติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และข้อร้องเรียนต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูลที่มีนัยสำคัญ เพื่อวางแผนสุ่มเก็บตัวอย่าง การตรวจประเมินประสิทธิภาพ และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ชุดตรวจมีการกำกับดูแลตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง