อย.พร้อมขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์" แบบปกติ ใน 30 วัน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อย.พร้อมขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์" แบบปกติ ใน 30 วัน

อย.พร้อมขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ แบบปกติ ใน 30 วัน

อย.พร้อมขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์แบบปกติ หลังองค์การอาหารและยาของสหรัฐอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์เต็มรูปแบบ โดยขอให้ทางบริษัทไฟเซอร์นำข้อมูลที่สมบูรณ์มายื่นเพิ่มเติม จะพิจารณาดำเนินการภายใน 30 วัน ซึ่งหากอย.อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแบบปกติได้ ก็สามารถซื้อขายได้เหมือนวัคซีนทั่วไป

วันนี้ (24 ส.ค.64) กรณีที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ หรือ FDA อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์แบบเต็มรูปแบบให้กับประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไปแล้ว เป็นยี่ห้อแรก ล่าสุดทาง นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ระบุว่า ทางอย.ยินดี และเชิญชวนให้ทางบริษัทไฟเซอร์ ที่ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนในภาวะสถารการณ์ฉุกเฉิน นำข้อมูลที่สมบูรณ์มาขึ้นมาขึ้นทะเบียนแบบปกติกับอย.โดยเร็ว โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ซึ่งหากข้อมูลครบถ้วนทางอย.จะใช้เวลาประมาณ 30 วันในการพิจารณา ซึ่งเมื่ออย.อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนปกติได้แล้ว ก็สามารถขายได้เหมือนวัคซีนโดยทั่วไป

อย.พร้อมขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ แบบปกติ ใน 30 วัน

ส่วนหลังจาก อย.รับรองแล้ว จะมีการฉีดให้เด็กอายุ 16 ปีขึ้นไปหรือไม่ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงว่า ปัจจุบันทะเบียนปกติของสหรัฐที่ให้ฉีดเด็ก 16 ปีขึ้นไป เป็นการให้ตามปกติแล้ว ส่วนในอายุ 12-16 ปีขึ้นไป ยังเป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉิน ส่วนไทยเองยังใช้ตามภาวะฉุกเฉินคือฉีดเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ดังนั้น หากผ่านการรับรอง อย.เป็นปกติ จะสามารถฉีดได้ในเด็ก 16 ปีขึ้นไป หรือตามข้อมูลที่บริษัทยื่นพิจารณา

ส่วนวัคซีนตัวอื่นๆ ทราบว่ามีทางวัคซีนโมเดอร์นา ก็อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่สมบูรณ์ยื่นขออนุมัติแบบเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันข่าวแนะนำ