TNN online ข่าวดี! มิสทินสู้โควิด เพิ่มทุนบริจาคเป็น 10 ล้าน ลงทะเบียนด่วนเลย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ข่าวดี! มิสทินสู้โควิด เพิ่มทุนบริจาคเป็น 10 ล้าน ลงทะเบียนด่วนเลย

ข่าวดี! มิสทินสู้โควิด เพิ่มทุนบริจาคเป็น 10 ล้าน ลงทะเบียนด่วนเลย

มิสทินสู้โควิด ประกาศเพิ่มทุนบริจาคเป็น 10 ล้าน แจกปชช.สู้ภัยโควิด-19 คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ ถึง 14 ส.ค.

วันนี้( 13 ส.ค.64) หลังจากก่อนหน้านี้ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) หรือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ได้ ประกาศโครงการ มิสทินสู้โควิด มีทุนเงินสด 1,000 บาท และกล่องยังชีพ มูลค่ารวมความช่วยเหลือครั้งนี้ 4,000,000 ล้านบาท สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ธุรกิจขายตรงมิสทิน ได้ประกาศข่าวดีว่า เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนในโครงการ "มิสทินสู้โควิด" เป็นจำนวนมาก ทางเครื่องสำอางมิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ จึงขอเพิ่มทุน จาก 4 ล้านบาท เป็น 10,000,000 บาท สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเวลานี้ ซึ่งคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงซ้ำ

ทั้งนี้ ทุน “มิสทินสู้โควิด” รวมมูลค่า 10,000,000 บาท  มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน ทั้งหมด 5,000 ทุน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และนามสกุลเดียวกัน) โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท และ กล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3xK1GBr จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น. 

อย่างไรก็ตามจะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ ผ่านทางเว็บไซต์  https://bit.ly/3xK1GBr ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขการลงทะเบียน

1. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2. ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้โควิดเท่านั้น โดย “เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด” ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด


ข่าวดี! มิสทินสู้โควิด เพิ่มทุนบริจาคเป็น 10 ล้าน ลงทะเบียนด่วนเลย


ข่าวแนะนำ