นายจ้างเช็กด่วน! เงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 เข้าบัญชีวันนี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นายจ้างเช็กด่วน! เงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 เข้าบัญชีวันนี้

นายจ้างเช็กด่วน! เงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 เข้าบัญชีวันนี้

ประกันสังคม โอนเงินเยียวยาให้ นายจ้าง ม.33 พื้นที่สีแดงเข้มวันนี้ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายใน 1 ต.ค. 64

วันนี้( 10 ส.ค.64) ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 3 ล้านคนนั้น โดยรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านธนาคารของผู้ประกันตนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็น ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 2 ส่วน คือ เงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง สูงสุด 7,500 บาท และเงินชดเชยเพิ่มเติมอีก 2,500 บาทต่อคน ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 สิงหาคม

สำหรับการเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการนายจ้างในระบบประกันสังคม จะคิดคำนวณจากจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ได้หัวละ 3,000 บาท จำนวนเงินสูงสุดที่นายจ้างได้รับจะอยู่ที่ 600,000 บาท ซึ่งมีนายจ้างทยอยมายื่นขอรับเงินเยียวยาในระบบ e-service ในขณะนี้ประมาณ 200,000 ราย สำนักงานประกันสังคมพร้อมเริ่มโอนเงินงวดแรกในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 แต่ยังมีนายจ้างอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยา ขอให้ท่านดำเนินการยื่นแบบความประสงค์ขอรับเงินโดยด่วน ขั้นตอนคือเข้าระบบ e-service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม กรอกข้อมูล แล้วส่งกลับมาให้สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาบัญชีธนาคารกลับมาด้วย ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดาให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว

โดยนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวด 13 จังหวัด ใน 9 กิจการ ให้เข้าไปตรวจสอบสิทธิในเว็บไซต์ประกันสังคม sso.go.th/eform/covid หากเช็คแล้วปรากฏว่าท่านไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อตรวจสอบนิติสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบจะดำเนินการบันทึกข้อมูลนายจ้างเข้าระบบภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 หรือกรณีที่นายจ้างมีสำนักงานใหญ่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวด แต่มีสาขาตั้งอยู่ใน 13 จังหวัดที่ได้รับการเยียวยา ขอให้นายจ้างรีบดำเนินการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบโดยทันที เพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มสาขาหรือขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของประเภทกิจการที่แจ้งไว้เดิมภายใน 1 ตุลาคม 2564 เพื่อการขอรับสิทธิเงินเยียวยาต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง