เช็กที่นี่! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ลงทะเบียน และ Walk-in แต่ละที่มีเงื่อนไขอย่างไร

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ลงทะเบียน และ Walk-in แต่ละที่มีเงื่อนไขอย่างไร

เช็กที่นี่! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ลงทะเบียน และ Walk-in แต่ละที่มีเงื่อนไขอย่างไร

เช็กที่นี่! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งรูปแบบลงทะเบียน และ Walk-in แต่ละพื้นที่มีเงื่อนไขอย่างไร

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี" เปิดให้จองคิว ฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับประชาชน 3 กลุ่ม ซึ่งสามารถ "ลงทะเบียน" ได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

สำหรับประชาชน 3 กลุ่มสามารถ"ลงทะเบียน"จองคิว "ฉีดวัคซีน" โควิด-19 กับทาง"โรงพยาบาลราชวิถี"มีดังต่อไปนี้

1.สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

2.หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ (มีเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์)

3.ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ที่มีหลักฐานแสดงถึงโรคประจำตัว

สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ (คลิกที่นี่)(มีจำนวนจำกัด)

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป สามารถ Walk-in เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนได้ ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2564 โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (มีจำนวนจำกัด)

สำหรับ สถานที่ฉีดวัคซีน สามารถติดต่อจุดเช็คคิวและตรวจสอบเอกสาร ที่อาคารนันทนาการ (โรงยิม) เวลา 08.00-14.00 น. เพื่อยืนยันตัวตน ก่อนขึ้นฉีดวัคซีน ณ ห้องกระจก ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี


เช็กเลย! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ลงทะเบียน และ Walk-in แต่ละที่มีเงื่อนไขอย่างไร


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศ ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

•โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

•โรคหลอดเลือดสมอง

•โรคหัวใจและหลอดเลือด

•โรคเบาหวาน

•โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป

•โรคอ้วน

•โรคมะเร็งทุกชนิด

หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 AstraZeneca

แจ้งจองฉีดวัคซีนได้ทาง RAMACOVID CallVaccine โทร. 0-2078-9078 เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน

กำหนดฉีดวันที่ 9-13, 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว


เช็กเลย! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ลงทะเบียน และ Walk-in แต่ละที่มีเงื่อนไขอย่างไรศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

เปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

เฉพาะ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง วันละ 10,000 โดส

ระยะเวลาฉีดวัคซีน 1-31 สิงหาคม 2564

จองวัคซีนโควิดผ่านค่ายมือถือ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine

2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอป และ เว็บไซต์ https://www.dtac.co.th/vaccine/registration/

4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home


เช็กเลย! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ลงทะเบียน และ Walk-in แต่ละที่มีเงื่อนไขอย่างไร


ศูนย์ฉีดเซ็นทรัลเวิลด์

เปิดรับ Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด-19* สำหรับ

- ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

- ผู้ที่มีใบรับรองโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค โดยนำใบรับรองแพทย์หรือใบนัดการรักษาจากแพทย์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน

- ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม

- ผู้ที่ตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยนำใบฝากครรภ์หรือใบรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์พร้อมบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่เข้ารับวัคซีน อยู่บริเวณ centrwOrld LIVE ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

*ทั้งนี้วัคซีนสำหรับผู้ Walk-in มีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบโควตาวัคซีนที่พร้อมให้บริการได้ที่ 02-6407000 ต่อ 0

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์**


เช็กเลย! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ลงทะเบียน และ Walk-in แต่ละที่มีเงื่อนไขอย่างไร


โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด-19 (แอสตร้าเซนเนก้า)

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่

1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค

3. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

สามารถมารับบริการได้ตั้งแต่ วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-14.00 น. ณ อาคารอำนวยการชั่วคราว ชั้น 1

**โปรดแสดงบัตรประชาชนตัวจริงกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง**


เช็กเลย! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ลงทะเบียน และ Walk-in แต่ละที่มีเงื่อนไขอย่างไร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สำหรับหญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไป รอบ7

เปิดลงทะเบียน4สิงหาคม2564

(จำนวน 50 คน / วัน คิวเต็มก่อนขอปิดรับก่อนเวลาที่กำหนด)

สิ่งที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน

1.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

2.เอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์)

ลงทะเบียนคลิกลิงค์

https://forms.gle/cSwUnJVp4dCWMHeCA


เช็กเลย! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ลงทะเบียน และ Walk-in แต่ละที่มีเงื่อนไขอย่างไร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง