หมอธีระ เผยผลวิจัยฉีด "ซิโนฟาร์ม" ช่วงเช้าภูมิคุ้มกันสูงกว่าช่วงเย็น

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หมอธีระ เผยผลวิจัยฉีด "ซิโนฟาร์ม" ช่วงเช้าภูมิคุ้มกันสูงกว่าช่วงเย็น

หมอธีระ เผยผลวิจัยฉีด ซิโนฟาร์ม ช่วงเช้าภูมิคุ้มกันสูงกว่าช่วงเย็น

หมอธีระ เผยผลวิจัยจีนพบฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ช่วงเช้ามีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าช่วงเย็นอย่างมีนัยสำคัญ

วันนี้( 3 ส.ค.64) ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ว่า "เปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนช่วงเช้าและเย็น Zhang H และคณะ เผยแพร่ผลวิจัยในจดหมายถึงบรรณาธิการ วารสาร Cell Research ศึกษาว่าช่วงเวลาของวันในการฉีดวัคซีน มีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันมากน้อยเพียงใด

ทำในอาสาสมัคร 63 คนที่มหาวิทยาลัยซุนยัทเซน ประเทศจีน เปรียบเทียบการฉีดวัคซีน Sinopharm (BBIBP-CorV, Sinopharm, Beijing) ช่วงเช้า (9-11 น.) และช่วงเย็น (15-17 น.)

จำนวน 2 เข็มห่างกัน 28 วัน และเจาะเลือดวัดระดับภูมิคุ้มกัน ณ วันที่ 0, 14, 21, 28 และ 56

น่าสนใจที่พบว่า กลุ่มที่ฉีดช่วงเช้ามีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าช่วงเย็นอย่างมีนัยสำคัญ โดยประเมินจากระดับ Neutralizing antibody

ทั้งนี้ เค้าเชื่อว่า circadian rhythm นั้นมีอิทธิพลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ดังนั้นหากฉีดวัคซีนโดยหวังผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนอง

การพิจารณาเรื่องช่วงเวลาของวันในการฉีดก็อาจเกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อดูว่าจะได้ผลยืนยันเช่นเดียวกับที่ทีมวิจัยนี้ทำหรือไม่

ไม่ว่าจะเป็นการใช้กลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น การใช้วัคซีนชนิดอื่นๆ เพื่อประเมินผลที่ได้ว่าแตกต่างกันหรือไม่ รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ที่ต้องการที่ยาวขึ้น ทั้งภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดและภูมิคุ้มกันระดับเซลล์

โดยปกติแล้วเวลาเราอ่านงานวิจัยต่างๆ จำเป็นต้องประเมินเรื่องระเบียบวิธีวิจัย ก่อนที่จะนำผลวิจัยนั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจประพฤติปฏิบัติ

อัพเดตความรู้ไปเรื่อยๆ จะช่วยให้รู้เท่าทันสถานการณ์ และมีโอกาสนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อจัดการปัญหาต่างๆ ในชีวิต

อ้างอิง Zhang, H., Liu, Y., Liu, D. et al. Time of day influences immune response to an inactivated vaccine against SARS-CoV-2. Cell Res (2021)."


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง