เปิดแผนจัดสรร "ไฟเซอร์" 1.5 ล้านโดสให้ 4 กลุ่ม ยันไม่มีฉีดวีไอพี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดแผนจัดสรร "ไฟเซอร์" 1.5 ล้านโดสให้ 4 กลุ่ม ยันไม่มีฉีดวีไอพี

เปิดแผนจัดสรร ไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสให้ 4 กลุ่ม ยันไม่มีฉีดวีไอพี

สธ. เปิดแผนจัดสรรวัคซีน "ไฟเซอร์" 1.5 ล้านโดสให้ 4 กลุ่ม ยันไม่มีฉีดวีไอพี ตอนนี้เก็บรักษาไว้ที่คลังยังไม่ได้กระจายออกไปที่ใด

วันนี้( 2 ส.ค.64) นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 (Pfizer) กล่าวถึงการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ โดยยืนยันว่า การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ที่ได้รับบริจาคจาก รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา รอบนี้ จำนวน กว่า 1.5 ล้านโดส แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ

1. บุคลากรด้านการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศที่มีความเสี่ยงทุกคน 700,000 โดส

2. จังหวัดที่มีการระบาดในพื้นที่ 13 จังหวัด จำนวน 645,000 โดส

3. กลุ่มที่กระทรวงการต่างประเทศ ดูแล เช่น ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย เป็นผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ จะมีการจัดทำบัญชีส่งมาให้กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 150,000 โดส

4. ศึกษาวิจัย 5,000 โดส ส่วนสุดท้าย 3,450 โดส เก็บไว้เพื่อควบคุมการระบาดของสายพันธุ์เดลตา ที่ใช้วัคซีนตัวอื่นลำบาก

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรให้กับบุคลากรด่านหน้า นพ.โอภาส การกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ว่า บุคลากรที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือ วัคซีนซิโนฟาร์มครบ 2 เข็มแล้ว ให้กระตุ้นด้วย ไฟเซอร์ 1 เข็ม ส่วนบุคลากรที่ได้รับวัคซีนใดๆมาแล้วเพียง 1 เข็ม พิจารณาให้ไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดส ตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก

สำหรับบุคลากรที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ และบุคลากรที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และไม่เคยได้รับวัคซีน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม โดยมีระยะห่างจากที่พบการติดเชื้ออย่างน้อย 1 เดือน

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าว มีกลุ่ม VIP อ้างว่าได้รับการวัคซีนไฟเซอร์แล้ว ในเรื่องนี้อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า วัคซีนไฟเซอร์เพิ่งจัดส่งมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ก.ค. และขณะนี้ยังคงเก็บรักษาไว้ที่คลังเก็บวัคซีน ยังไม่ได้กระจายออกไปที่ใด ดังนั้น กระแสข่าวดังกล่าว ยืนยันว่าไม่ใช่ วัคซีนไฟเซอร์ที่สธ.ได้รับมาในรอบนี้อย่างแน่นอน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง