ยังไม่นิ่ง! ราชทัณฑ์ พบผู้ต้องขังติดโควิดอีก 545 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ยังไม่นิ่ง! ราชทัณฑ์ พบผู้ต้องขังติดโควิดอีก 545 ราย

ยังไม่นิ่ง! ราชทัณฑ์ พบผู้ต้องขังติดโควิดอีก 545 ราย

ราชทัณฑ์ รายงานวันนี้มีผู้ต้องขังติดโควิดอีก 545 ราย พบการระบาดเพิ่มอีก 1 แห่ง "เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี"

วันนี้( 22 ก.ค.64) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑ สถาน (ข้อมูลวันที่ 21 ก.ค. เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 545 ราย โดยพบในเรือนจำพื้นที่ จ.สีแดง 455 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 90 ราย หายป่วยวันนี้เพิ่ม 50 ราย มีผู้ป่วยที่รักษาหายสะสมแล้ว 36,668 ราย หรือ 88.6 เปอร์เซนต์ ของผู้ติดเชื้อสะสม 41,372 ราย รวมยังมีผู้ต้องขังติดเชื้อที่อยู่ในการดูแลของกรมราช ทัณฑ์ 4,320 ราย และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตต่อเนื่องเป็นวันที่ 12

โดยวันนี้พบเรือนจำที่แพร่ระบาดเพิ่ม 1 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลให้เรือนจำสีขาวที่ไม่พบการแพร่ระบาดลดลงอยู่ที่ 112 แห่ง และเรือนจำสีแดง 21 แห่ง

ขณะนี้กรมราช ทัณฑ์ กำลังพิจารณาแผนการสิ้นสุดการระบาดของโรค (EXIT) ในเรือนจำ 6 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดสงขลา เรือนจจังหวัดสมุทรสาคร เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี และทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ที่ประสบผลสำเร็จควบคุมการระบาดได้บางส่วน และสามารถคัดแยกผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเพื่อกักโรค ตามแนวทางการบริหารจัดการการคัดออก (Screen Out) พร้อมตรวจหาเชื้อตามระยะเวลาและแนวทางสาธารณสุข ซึ่งคาดว่าจะสามารถสิ้นสุดการระบาดของโรค หรือ EXIT ได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อภาย นอกที่มีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ จึงได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้บริหารเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่ง เตรียมพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดทุกรูปแบบ ตั้งแต่การเตรียมแผนเผชิญเหตุ ทั้งในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อระหว่างแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่จากภายนอก และแผนควบคุมโรคเมื่อพบการแพร่ระบาดภายใน การส่งต่อผู้ต้องขังและประสานงานระหว่างเรือนจำภายในเขตเดียวกัน โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และเข้าใจหลักการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ยังไม่นิ่ง! ราชทัณฑ์ พบผู้ต้องขังติดโควิดอีก 545 ราย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง