กางผลศึกษาประสิทธิภาพ "ซิโนแวค" พบต้านโควิดอัลฟ่าได้ 90% เดลต้า 75%

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กางผลศึกษาประสิทธิภาพ "ซิโนแวค" พบต้านโควิดอัลฟ่าได้ 90% เดลต้า 75%

กางผลศึกษาประสิทธิภาพ ซิโนแวค พบต้านโควิดอัลฟ่าได้ 90% เดลต้า 75%

กระทรวงสาธารณสุข เผยรายงานการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนซิโนแวค จากสถานการณ์จริงที่ได้นำมาฉีดให้กับคนไทยใน 4 แหล่ง พบป้องกันสายพันธุ์อัลฟ่าได้ 90% สายพันธุ์เดลต้าได้ 75%

วันนี้ (21 ก.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก "ศูนย์ข้อมูล COVID-19" กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยรายงานการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนซิโนแวค จากสถานการณ์จริงที่ได้นำมาฉีดให้กับคนไทยใน 4 แหล่ง มีดังนี้

1. จ.ภูเก็ต ได้ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 64 จำนวนกว่า 1,500 ราย พบการติดเชื้อ เพียง 124 ราย หากเทียบกันระหว่างผู้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน พบว่าประสิทธิผลป้องกันติดเชื้ออยู่ที่ 90.7%

2. จ.สมุทรสาคร ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กว่า 500 ราย ช่วงเดือน เม.ย. 64 พบติดเชื้อ 116 ราย ประสิทธิผลป้องกันติดเชื้ออยู่ที่ 90.5%

3. จ.เชียงราย ได้ศึกษากรณีการติดเชื้อในบุคลากรสาธารณสุข ช่วงเดือน มิ.ย. 64 กว่า 500 ราย พบการติดเชื้อ 40 ราย

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความรุนแรงเรื่องปอดอักเสบ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่า ประสิทธิผลของซิโนแวค 2 เข็มป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 88.8% และป้องกันปอดอักเสบอยู่ที่ 84.9% สำหรับ บุคลากรที่ได้รับแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็มครบ 14 วัน ป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 83.8%

4. กรมควบคุมโรค ได้ใช้ฐานข้อมูลติดตามบุคลากรสาธารณสุขที่ติดเชื้อทั้งประเทศ และข้อมูลการรับวัคซีน ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 64 พบว่า ประสิทธิผลอยู่ที่ 71%

โดยช่วงเดือน พ.ค. 64 ที่พบการระบาดเป็นสายพันธุ์อัลฟา ประสิทธิผลอยู่ที่ 75% และช่วงเดือน มิ.ย. 64 ที่เริ่มมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าแทนที่อัลฟาประสิทธิผลอยู่ที่ประมาณ 20 - 40%

ดังนั้น หากฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม สามารถป้องกันติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟ่าได้ประมาณร้อยละ 90 และป้องกันปอดอักเสบได้ร้อยละ 85 ส่วนประสิทธิผลต่อสายพันธุ์เดลต้าขณะนี้ ถือว่ายังคงที่คือร้อยละ 75 ซึ่งไม่ต่างจากเดิมที่ร้อยละ 71

สำหรับการฉีดเข็มกระตุ้น และการฉีดสลับประเภทของวัคซีนนั้น จากการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ พบว่าจะสามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้ได้สูงกว่าเดิมได้รวดเร็วและสูงมากขึ้นกางผลศึกษาประสิทธิภาพ ซิโนแวค พบต้านโควิดอัลฟ่าได้ 90% เดลต้า 75%

กางผลศึกษาประสิทธิภาพ ซิโนแวค พบต้านโควิดอัลฟ่าได้ 90% เดลต้า 75%

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง