TNN online ลงทะเบียนที่นี่! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการ ผ่าน www.samutprakanvaccines.com

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ลงทะเบียนที่นี่! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการ ผ่าน www.samutprakanvaccines.com

ลงทะเบียนที่นี่! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการ ผ่าน www.samutprakanvaccines.com

ลงทะเบียนที่นี่! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการ ผ่าน www.samutrakanvaccines.com

วันนี้( 19 ก.ค.64) ที่ริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาที่เป็นประธานเปิดจุดลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม จำนวน 99,000 คน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาจัดสรรวัคซีนให้การองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนชาวสมุทรปราการป้องกันไวรัสโควิด - 19 


ลงทะเบียนที่นี่! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการ ผ่าน www.samutprakanvaccines.com


โดยทาง อบจ.สมุทรปราการ จะเปิดให้ลงทะเบียน ณ ริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.  หรือผ่านเว็บไซด์ www.วัคซีนสมุทรปราการ หรือ www.samutprakanvaccines.com หรือ อสม. ทสม.สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ยังไม่เคยลงทะเบียนการฉีดวัคซีน โควิด-19 จากหน่วยงานอื่นลงทะเบียนที่นี่! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการ ผ่าน www.samutprakanvaccines.com


ลงทะเบียนที่นี่! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการ ผ่าน www.samutprakanvaccines.comลงทะเบียนคลิก ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีประชาชนที่ทราบข่าวได้มาต่อแถวเตรียมลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรมาจำนวน 99,000 โดสเป็นจำนวนมาก  โดยบ้างคนมารอลงทะเบียนจองวัคซีนตั้งแต่เวลา 05.00 น โดยจะเปิดให้จองวัคซีนใน วันที่ 19 -23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง