‘สภากาชาด’ ชี้แจง ปมซื้อโมเดอร์นา ฉีดบุคลากร-กลุ่มเสี่ยง แต่ไม่ฉีดให้ผู้บริจาคโลหิต

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

‘สภากาชาด’ ชี้แจง ปมซื้อโมเดอร์นา ฉีดบุคลากร-กลุ่มเสี่ยง แต่ไม่ฉีดให้ผู้บริจาคโลหิต

‘สภากาชาด’ ชี้แจง ปมซื้อโมเดอร์นา ฉีดบุคลากร-กลุ่มเสี่ยง แต่ไม่ฉีดให้ผู้บริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด โพสต์ข้อความชี้แจง กรณีการจัดสรรวัคซีน Moderna ล้านโดส ฉีดให้บุคลากรด่านหน้า-กลุ่มเสี่ยง แต่ไม่ฉีดผู้บริจาคโลหิต

17 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด โพสต์ข้อความชี้แจง กรณีการจัดสรรวัคซีนของสภากาชาดไทย จากกรณีที่สภากาชาดไทย จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 Moderna จำนวน 1 ล้านโดส โดยจะดำเนินการจัดสรรให้กับ

1. บุคลากรทางการแพทย์

2. กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์

3. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน


ทำไมไม่จัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มผู้บริจาคโลหิตบ้าง ขอชี้แจง ดังนี้


1. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่สามารถดำเนินการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วไปได้โดยตรง

2. การจัดสรรวัคซีน ต้องมีการวางแผนที่เหมาะสม โดยทีมงานส่วนกลางของสภากาชาดไทย เป็นผู้พิจารณาจัดสรร ร่วมกับหน่วยงานแกนกลางของประเทศ เพื่อให้สามารถกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่างๆ รวมทั้งบุคลากรด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโควิด ให้ครอบคลุมในภาพรวม

3. สำหรับผู้บริจาคโลหิต ที่สูงอายุ ศูนย์ฯ ขอรับไว้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะดูแล และจะแนะนำแนวทางลงทะเบียนให้ต่อไป


ขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ที่เสียสละบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย


เราจะผ่านวิกฤติครั้งใหญ่นี้ไปด้วยกัน ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง