หมอธีระ เปิดผลวิจัยยังไม่ควรใช้ยา "Ivermectin" รักษาโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หมอธีระ เปิดผลวิจัยยังไม่ควรใช้ยา "Ivermectin" รักษาโควิด-19

หมอธีระ เปิดผลวิจัยยังไม่ควรใช้ยา Ivermectin รักษาโควิด-19

หมอธีระ เผยงานวิจัย ยังไม่ควรใช้ "ยาฆ่าพยาธิ Ivermectin" มาใช้ในการดูแลรักษาโรคโควิด-19

วันนี้( 4 ก.ค.64) ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ว่า

"ไม่ควรใช้ยาฆ่าพยาธิ Ivermectin เพื่อรักษาโควิด-19

ตอนนี้หนึ่งในข่าวที่พูดกันเยอะคือเรื่องการเสนอให้ใช้ยา Ivermectin เพื่อดูแลรักษาโควิด-19 ซึ่ง Ivermectin เป็นยาที่ใช้สำหรับรักษาพยาธิชนิดต่างๆ

การที่โควิด-19 เป็นโรคใหม่ ที่ยังไม่ค่อยมีทางเลือกในการใช้รักษา และมีการระบาดรุนแรงทั่วโลก จนมีการติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก จึงมีความพยายามใช้ยาต่างๆ มาลองว่าสามารถใช้ในโควิด-19 ได้หรือไม่

ด้วยความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน ยังไม่ควรใช้ยา Ivermectin ในการรักษาโควิด-19 ครับ โดยจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานวิจัยล่าสุด 2 ชิ้นที่หาคำตอบเรื่องนี้

Roman YM และคณะจากอเมริกาและเปรู ได้ทำการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อระดับโลกอย่าง Clinical Infectious Diseases วันที่ 28 มิถุนายน 2564

พบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมจำนวนทั้งสิ้น 10 ชิ้น โดยศึกษาผลของยา Ivermectin ในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อย 8 ชิ้น อาการปานกลาง 1 ชิ้น

และอาการน้อยถึงปานกลางอีก 1 ชิ้น รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,173 คน โดยเปรียบเทียบผลของการรักษาในกลุ่มที่ได้ยากับกลุ่มที่ได้ยาหลอกหรือการดูแลรักษามาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า Ivermectin ไม่ได้ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และระยะเวลากำจัดเชื้อออกจากร่างกาย

Vallejos J และคณะ ทำการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบ ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ BMC Infectious Diseases วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ศึกษาที่อาร์เจนตินา ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล จำนวน 501 คน ในช่วง 19 สิงหาคม 2563-22 กุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้ยา Ivermectin กับกลุ่มที่ได้ยาหลอก เพื่อดูว่าจะช่วยลดโอกาสนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยได้หรือไม่

ผลการวิจัยพบว่า อัตราการนอนโรงพยาบาลของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน และมีแนวโน้มที่กลุ่มที่ได้รับยานั้นจะต้องได้รับการใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจเร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ยา

แม้การวิจัยนี้จะยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ แต่พอประมวลรวมหลักฐานทางวิชาการที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว คงต้องยอมรับว่า ยังไม่ควรนำยา Ivermectin มาใช้ในการดูแลรักษาโรคโควิด-19

ด้วยรักและห่วงใย"

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง