ปิดรับจองวัคซีนซิโนฟาร์ม-พร้อมเปิดขั้นตอนองค์กรที่ผ่านการพิจารณา

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ปิดรับจองวัคซีนซิโนฟาร์ม-พร้อมเปิดขั้นตอนองค์กรที่ผ่านการพิจารณา

ปิดรับจองวัคซีนซิโนฟาร์ม-พร้อมเปิดขั้นตอนองค์กรที่ผ่านการพิจารณา

ปิดรับจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ยอดจองทะลุ 1.7 หมื่นองค์กร -พร้อมเปิดขั้นตอนสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับการจัดสรร

วันนี้ (18มิ.ย.64) เฟซบุ๊กราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศปิดการจองวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” แล้วเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 18 มิ.ย.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแจ้งปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1

โดยมีผลสรุปจำนวนองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงาน) ดังนี้

ยอดการยื่นความประสงค์ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ยอดองค์กรเพิ่ม จำนวน 2,436 องค์กร

ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรเพิ่ม 328,387 คน

รวมยอดสะสมการยื่นความประสงค์ทั้งหมด

ยอดองค์กรสะสม จำนวน 17,070 องค์กร

ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรสะสม 4,873,659 คนปิดรับจองวัคซีนซิโนฟาร์ม-พร้อมเปิดขั้นตอนองค์กรที่ผ่านการพิจารณา


นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับองค์กรที่ผ่านการพิจารณาได้รับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 และสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนเป็นสถานบริการฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ปิดรับจองวัคซีนซิโนฟาร์ม-พร้อมเปิดขั้นตอนองค์กรที่ผ่านการพิจารณา


ข่าวแนะนำ