ยังทะลุหลักพัน! ผู้ต้องขังติดโควิดเพิ่ม 1,228 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ยังทะลุหลักพัน! ผู้ต้องขังติดโควิดเพิ่ม 1,228 ราย

ยังทะลุหลักพัน! ผู้ต้องขังติดโควิดเพิ่ม 1,228 ราย

กรมราชทัณฑ์ รายงานพบผู้ต้องขังติดโควิด-19 เพิ่ม 1,228 ราย รวมยอดสะสม 16,319 ราย

วันนี้ (27 พ.ค.64) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และในฐานะโฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค.64 เวลา 09.00 น.) ว่า มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,228 ราย รักษาหาย 2,054 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 16,319 ราย รวมเรือนจำทัณฑสถานที่ยังมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 14 แห่ง

1.เรือนจำกลางเชียงใหม่ ไม่มีติดเชื้อรายใหม่ รักษาหายเพิ่ม 1,986 ราย อยู่ระหว่างรักษา 1,544 ราย

2.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ไม่มีติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีรักษาหายเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษา 1,704 ราย

3.ทัณฑสถานหญิงกลาง ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ไม่มีรักษาหายเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษา 1,158 ราย

4.เรือนจำกลางคลองเปรม ติดเชื้อรายใหม่ 889 ราย ไม่มีรักษาหายเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษา 3,651 ราย

5.เรือนจำพิเศษธนบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 42 ราย รักษาหายเพิ่ม 23 ราย อยู่ระหว่างรักษา 3,671 ราย

6.เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย ไม่มีรักษาหายเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษา 242 ราย

7.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ไม่มีติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีรักษาหายเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษา 158 ราย

8.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ไม่มีติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีรักษาหายเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษา 2,142 ราย

9.เรือนจำกลางบางขวาง ไม่มีติดเชื้อรายใหม่ รักษาหายเพิ่ม 45 ราย อยู่ระหว่างรักษา 1,698 ราย

10.ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 259 ราย ไม่มีรักษาหายเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษา 327 ราย

11.เรือนจำกลางขอนแก่น ไม่มีติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีรักษาหายเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษา 1 ราย

12.เรือนจำพิเศษมีนบุรี ไม่มีติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีรักษาหายเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษา 1 ราย

13.เรือนจำจังหวัดสงขลา ไม่มีติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีรักษาหายเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษา 16 ราย

14.เรือนจำกลางสมุทรปราการ ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย ไม่มีรักษาหายเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษา 6 ราย

นายวีระกิตติ์ ชี้แจงว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีชายที่พ้นโทษจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและติดเชื้อจากเรือนจำฯ ได้นอนเสียชีวิตอยู่บนบาทวิถี เมื่อวันที่ 26 พ.ค.นั้น ขอเรียนว่า ชายคนดังกล่าวได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนพ้นโทษ โดยเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ได้รับแจ้งจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจัดเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการป่วยแสดง เรือนจำฯ จึงได้ประสานส่งต่อผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว รวมกับผู้ต้องขังอีก 3 รายที่พ้นโทษพร้อมกันในวันที่ 11 พ.ค. ไปรับการรักษาจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ต่อ ตามกระบวนการของการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของกรมราชทัณฑ์

สำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ ทั้งแบบปกติ ปล่อยตัวชั่วคราว และการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก เรือนจำทัณฑสถานทุกแห่ง ต้องดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนปล่อยตัวทุกราย และทุกกรณี โดยหากเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งชื่อและกำหนดการปล่อยตัวแก่สำนักงานสาธารณสุขก่อนปล่อยตัวไม่น้อยกว่า 5 วัน และในรายที่สงสัยว่าจะติดเชื้อให้ดำเนินการแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการก่อนปล่อย 14 วันหากไม่ติดเชื้อจึงปล่อยตัวได้ หากพบว่ามีการติดเชื้อ หรือเป็นผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาตัวอยู่ ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่เพื่อรับตัวเข้าสู่กระบวนการรักษา และในผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายแล้ว ก่อนปล่อยตัวให้แจ้งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อติดตามผลต่อเป็นระยะเวลา 14 วัน

มาตรการลดความแออัดในเรือนจำว่า กรมราชทัณฑ์กำลังพิจารณา โครงการพักการลงโทษกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาด และการปรับขยายเกณฑ์พักการลงโทษ เพื่อให้นักโทษได้รับการพักการลงโทษมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และความเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน และภาพรวมของกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการให้ผู้ต้องขังใช้สิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งได้รับความกรุณาจากสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ได้ออกมาตรการลดการคุมขังและการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มา ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของเรือนจำทัณฑสถานได้เป็นอย่างดี

โควิดเรือนจำยังพุ่ง! ผู้ต้องขังติดโควิดเพิ่ม 1,228 ราย

โควิดเรือนจำยังพุ่ง! ผู้ต้องขังติดโควิดเพิ่ม 1,228 ราย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง