เลขาฯราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจง 5 เหตุผลกรณีช่วยจัดหา 'วัคซีนตัวเลือก'

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เลขาฯราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจง 5 เหตุผลกรณีช่วยจัดหา 'วัคซีนตัวเลือก'

เลขาฯราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจง 5 เหตุผลกรณีช่วยจัดหา 'วัคซีนตัวเลือก'

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ชี้แจง 5 เหตุผล กรณีประกาศช่วยจัดหา 'วัคซีนตัวเลือก' มาให้

วันนี้ (27พ.ค.64) ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda โดยระบุว่า ตามที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาวันสองวันที่แล้วนั้น ผมขอค่อยๆ อธิบายทุกๆท่านให้เข้าใจตรงกันตามนี้ครับ

1. การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน 'ตัวเลือก' มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีน”ตัวเลือก”นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

2. สำนักงานราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า ร่วมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

3. ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตามพรบ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ

4. ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

5. ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย

นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

27 พ.ค. 2564ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง