“ดุสิตโพล”เผยปชช.พร้อมฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

“ดุสิตโพล”เผยปชช.พร้อมฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้

“ดุสิตโพล”เผยปชช.พร้อมฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้

ดุสิตโพล ชี้ คนส่วนใหญ่ 75.11% เชื่อมั่น วัคซีน "ไฟเซอร์" มากสุด รองลงมา “โมเดอร์นา"แต่พร้อมฉีดวัคซีนที่มีอยู่ก่อน

วันนี้( 23 .. 64 )สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,644 คน สำรวจวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2564 พบว่า ประชาชนพอจะมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 57.41 รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี ร้อยละ 29.32 โดยร้อยละ 56.49 ได้ ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนให้ตนเองและคนในครอบครัวแล้ว

สำหรับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือมากที่สุด คือ กระทรวงสาธารณสุข อสม. และหน่วยงานราชการ ร้อยละ 31.02 โดยเชื่อมั่น วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์มากที่สุดถึง ร้อยละ 75.11 รองลงมาคือ โมเดอร์นา ร้อยละ 72.14 ซึ่งประชาชนยังมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน ร้อยละ 59.64 โดยอยากให้กลุ่มแพทย์ออกมาชี้แจง ร้อยละ 67.74 และตัดสินใจว่าจะไปฉีดวัคซีน ร้อยละ 64.39

ทั้งนี้ ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น เพราะยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูง รวมถึงผู้เสียชีวิตก็มากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ จะเห็นได้ว่า ประชาชนติดตามข่าวและเชื่อถือข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อสม. และภาครัฐด้วย ดังนั้นรัฐบาลจึงควรเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชน ยังกังวลมากเป็นอันดับหนึ่ง และเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้ได้จำนวนต่อวันมากขึ้น เพื่อให้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศนั้นผ่อนคลายโดยเร็ว

“ดุสิตโพล”เผยปชช.พร้อมฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง