ปูพรมฉีดวัคซีนโควิดมิ.ย.นี้ เตรียมเปิดให้วอล์กอินไม่ต้องนัดหมาย (คลิป)

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ปูพรมฉีดวัคซีนโควิดมิ.ย.นี้ เตรียมเปิดให้วอล์กอินไม่ต้องนัดหมาย (คลิป)

 ปูพรมฉีดวัคซีนโควิดมิ.ย.นี้ เตรียมเปิดให้วอล์กอินไม่ต้องนัดหมาย (คลิป)

ที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติปูพรมเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชน เริ่มต้นเดือนมิ.ย.นี้ เปิดให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมาย

วันนี้ (12พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุม ได้แถลงข่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการวันนี้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การหารือเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจากแผนเดิมที่จะจัดหา 100 ล้านโดส เพิ่มเป็น 150 ล้านโดส และแนวทางเร่งทำงานเชิงรุก เจรจาจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม ปรับแผนการฉีดวัคซีน เปิดปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนโดยเริ่มต้นทันทีในเดือนมิถุนายนนี้ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ

1.กลุ่มที่มีการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหรือ LINE หมอพร้อม

2. การจัดขอเข้ารับเป็นกลุ่มหมู่คณะเช่นในโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่

3.เปิดให้ประชาชนทั่วไป ได้เลยโดยไม่ต้องรับหมายสามารถเข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมาย

ส่วนวัคซีน ที่ภาคเอกชนกำลังจัดหาเพื่อเป็นทางเลือกในขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการขององค์การเภสัชกรรมในการประสานข้อมูลทั้งนี้ต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถนำเข้าได้

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุแผนการปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชนนั่น ทางกรมควบคุมโรคมีแผนต้องฉีดวัคซีนให้คลอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชาชนในแต่ละจังหวัด โดยพื้นที่ซึ่งมีการระบาด เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ก็เป็นไปตามความสมัครใจในการรับวัคซีน

สำหรับแผนการเปิดฉีดวัคซีนให้ประชาชน สามารถเข้ามารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมายนั้น จะเน้นกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีประวัติการรักษาในสถานพยาบาล เป็นบุคคลกลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น กลุ่มพนักงานขับรถโดยสาร คนขับรถแท็กซี่

โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆที่จัดให้เป็นจุดวัคซีน ซึ่งเป็นสถานที่เปิดโล่งมีระบบระบายอากาศ และรองรับคนจำนวนมากได้ เพื่อลดความแออัด เช่น สถานีกลางบางซื่อ จามจุรีสแควร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เดอะมอลล์ บางกะปิ

ทั้งนี้ มีการแบ่งสัดส่วนของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในแต่ละจุดแตกต่างกันตาม สถานการณ์และการประเมินของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้น เช่น อาจกำหนดให้กลุ่มที่มาตามกันนัดหมายผ่าน LINE หมอพร้อม หรือแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมร้อยละ 30 กลุ่มประชาชนที่ทางโรงพยาบาลประสานร้อยละ 50 และผู้ที่เดินทางเข้ารับวัคซีนด้วยตนเองโดยไม่ได้นัดหมายอีกร้อยละ 20 โดยการเข้ารับวัคซีนนั้นจะใช้เกณฑ์ตามข้อบ่งชี้การใช้ทางการแพทย์ ไม่มีการเลือกยี่ห้อวัคซีนเองได้ หากจังหวัดใดมีความพร้อมทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทันที

หลังการเข้ารับวัคซีนแล้วประชาชนต้องลงทะเบียนเพื่อติดตามผลและประเมินอาการผ่านแอพพลิเคชั่นหรือ LINE หมอพร้อม ส่วนกรณีไม่มีแอพลิเคชั่นในการติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเป็นผู้ติดตามอาการหลังการรับวัคซีน

ส่วนกลุ่มอื่นเช่นกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนด้อยโอกาส ทุกคนต้องได้รับวัคซีน แน่นอน แต่อยู่ในระหว่างจัดทำแผนรองรับเพื่อความมั่นใจในการเข้ารับวัคซีนที่ปลอดภัย

ขณะที่ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย จะประสานผ่านทางกระทรวฃการต่างประเทศในการแจ้งเข้ารับวัคซีน ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวจะจัดฉีดวัคซีนในกลุ่มที่มีโอกาสเกิดการระบาดเช่นในโรงงานขนาดใหญ่ ตลาดใหญ่ เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้น

อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันวัคซีนเมื่อมาถึงกระทรวงสาธารณสุขจำนวนเท่าไหร่ ทางกรมควบคุมโรคจะทำการกระจายออกไปทันที เช่น วัคซีนซีโนแวค 2.5 ล้านโดส ได้มีการกระจายไปยังต่างจังหวัด และพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑลเกือบทั้งหมดแล้ว จะใช้วิธีวัคซีนมาครบกระจายออกทันที เพื่อให้ฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นวัคซีนจะไม่มีการค้างอยู่ที่กรมควบคุมโรค ส่วนวัคซีนอีก 1 ล้านโดส อยู่ระหว่างการรอเอกสารเพิ่มเติมชุดสุดท้ายจากบริษัทต้นทาง หากครบแล้ว ก็จะทำการกระจายจัดสรรวัคซีนไปในแต่ละพื้นที่ทันที


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง