นราธิวาสติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย-สสจ.ย้ำฉีดวัคซีนไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นราธิวาสติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย-สสจ.ย้ำฉีดวัคซีนไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม

นราธิวาสติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย-สสจ.ย้ำฉีดวัคซีนไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม

ผู้ว่าฯนราฯ ย้ำชัดในที่ประชุม ใครฝ่าฝืนคำสั่งประกาศจังหวัดให้ดำเนินคดี! ขณะที่ สสจ.นธ.ย้ำวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม


วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส (ศบค.นธ.) โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และคณะกรรมการโรคติดต่อ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 3 ฝ่าย เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมคณะทำงาน ศบค. จังหวัดนราธิวาส ทั้ง 9 คณะ ได้นำเสนอการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาระงับยับยั้งได้ทันที เพื่อควบคุมสถานการณ์ตามแนวทางที่กำหนด เมื่อมีผู้ที่ติดเชื้อขอให้บริหารจัดการในพื้นที่ทุกกรณี โดยรายงานด่วนมายังจังหวัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที


นราธิวาสติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย-สสจ.ย้ำฉีดวัคซีนไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม

นอกจากนี้นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ยังได้เน้นย้ำไปยังนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลทุกพื้นที่ หากพบมีการกระทำผิดกฎหมายหรือละเมิดคำสั่งประกาศจังหวัด ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีได้ตามความเหมาะสม

ทางด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ขอความร่วมมือทุกหน่วยร่วมกันสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องชาวมุสลิม ในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้นไม่ผิดหลักศาสนาแต่อย่างใด

สำหรับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส ล่าสุดวันนี้ (11 พ.ค.2564) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32 ราย ผู้ป่วยที่กำลังรักษาในโรงพยาบาลหลักในจังหวัดนราธิวาส 13 ราย ทางด้านผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง ที่โรงพยาบาลสนามเรือนจำ โรงพยาบาลสนามค่ายยาเสพติด และโรงพยาบาลสนาม "ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก “ มีจำนวน 74 ราย

ส่วนจำนวนเตียงในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 198 เตียง ใช้อยู่จำนวน 53 เตียง คงเหลืออีก 143 เตียง


นราธิวาสติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย-สสจ.ย้ำฉีดวัคซีนไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม


นราธิวาสติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย-สสจ.ย้ำฉีดวัคซีนไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม


นราธิวาสติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย-สสจ.ย้ำฉีดวัคซีนไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง