เปิดที่มา! ผู้สูงอายุลำปาง จองคิวฉีดวัคซีนโควิดสูงอันดับ 2 ของประเทศ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดที่มา! ผู้สูงอายุลำปาง จองคิวฉีดวัคซีนโควิดสูงอันดับ 2 ของประเทศ

เปิดที่มา! ผู้สูงอายุลำปาง จองคิวฉีดวัคซีนโควิดสูงอันดับ 2 ของประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เผย กรณีผู้สูงอายุลำปาง แห่จองคิวฉีดวัคซีน จนเป็นจังหวัด พุ่งอันดับ 2 ของประเทศไทย

ตามที่มีข้อมูลตัวเลขจากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม ในการเปิดจองคิวฉีดวัดซีนในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังใน 77 จังหวัด ซึ่งพบว่า จ.ลำปาง มีผู้ประสงค์จองคิวฉีดวัคซีนมากถึง 223,976 คน ซึ่งเป็นอันดับสอง ในประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวน 516,282 คน


นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผย เพื่อชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เรื่อง การจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ของ จ.ลำปาง ว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ อสม. และหมออนามัยครอบครัวใน จ.ลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ ได้ออกเคาะประตูหน้าบ้าน เพื่อให้ข้อมูล และอธิบายความสำคัญ เรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในจังหวัด ได้รับทราบ เพื่อให้ทุกคนในแต่ละครอบครัว ได้เข้าใจ


ประกอบกับสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จ.ลำปาง จึงทำให้ชาวลำปาง ที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เกิดความกลัว หรือกังวลที่จะติดเชื้อ จึงให้ความสนใจ ในเรื่องการฉีดวัคซีน เพื่อหวังมีภูมิคุมกันป้องกันโรค และสมัครใจลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และผ่านการลงทะเบียนกับ อสม. และหมออนามัยครอบครัว เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ตามจำนวนตัวเลขข้างต้น


โดยผู้ที่จองฉีดวัคซีนของ จ.ลำปาง แบ่งเป็นผู้สูงอายุ ประมาณ 190,000 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ประมาณ 30,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ คือ จ.ลำปาง มีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 24 ของจำนวนประชากรกว่า 750,000 คน โดยที่ทาง จ.ลำปาง มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนชาวลำปาง ได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด และเร็วที่สุด คือ ประมาณ 500,000 คน


เปิดที่มา! ผู้สูงอายุลำปาง จองคิวฉีดวัคซีนโควิดสูงอันดับ 2 ของประเทศ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง