เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิต 31 รายล่าสุด ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิต 31 รายล่าสุด ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว

เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิต 31 รายล่าสุด ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว

ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ล่าสุดทั้ง 31 ราย เป็นคนไทย-ต่างชาติ ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว

วันนี้( 11 พ.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ประจำวัน ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 1,919 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 86,924 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 1,829 ราย รวมรักษาหาย 57,037 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,435 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 452 ราย


สำหรับผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้ง 31 ราย แบ่งเป็น ชาย 15 หญิง 16 ราย อายุ 65 ปี ( 34 - 94 ปี) เป็นต่างชาติ 2 ราย (ยูเครน 1 ฝรั่งเศส 1)


ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือด ไตเรื้อรัง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไทรอยด์ โรคปอดเรื้อรัง แพ้ภูมิตนเอง


ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มาจากครอบครัว เพื่อน ไปสถานที่แออัด มาจากจังหวัดเสี่ยง และ สัมผัสผู้ติดเชื้อฯลฯ


โควิดคร่าชีวิตอีก 31 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง