นนทบุรีน่าห่วง! ป่วยโควิดเพิ่มวันเดียว 165 ราย ติดเชื้อในครอบครัว-ตลาดสด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นนทบุรีน่าห่วง! ป่วยโควิดเพิ่มวันเดียว 165 ราย ติดเชื้อในครอบครัว-ตลาดสด

นนทบุรีน่าห่วง!  ป่วยโควิดเพิ่มวันเดียว 165 ราย ติดเชื้อในครอบครัว-ตลาดสด

ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 จ.นนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด ติดเชื้อเพิ่มวันเดียว 165 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว และตลาดสด

ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 จ.นนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด - 19 พบผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จำนวน 165 ราย

สาเหตุส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว และตลาดสด

เพศหญิง 89 ราย เพศชาย 76 ราย

ต่างชาติ 16 ราย (พม่า 11 ราย ลาว 4 ราย เวียดนาม 1 ราย)


ภูมิลำเนา

อำเภอเมือง 68 ราย

อำเภอปากเกร็ด 38 ราย

อำเภอบางบัวทอง 23 ราย

อำเภอบางใหญ่ 16 ราย

อำเภอบางกรวย 12 ราย

อำเภอไทรน้อย 8 ราย

มีอาการ 108 ราย คิดเป็น 65.5%

ไม่มีอาการ 57 ราย คิดเป็น 34.5%

ความสัมพันธ์ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน 164 ราย

ตลาดท่าน้ำนนท์ 6 ราย , หจก.นนทบุรีรวมช่าง 6 ราย , เทศบาลนครนนทบุรี 2 , ตลาดประชานิเวศน์สาม 1 ราย, คัดกรองก่อนผ่าตัด 1 ราย

สรุปย่อแต่ละบุคคลจะอัพเดทเพิ่มเติมให้ในภายหลัง เนื่องจากขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่

ยังไม่ได้รวมยอดผลคัดกรองเชิงรุก วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

"ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่

https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck" (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง