สสจ.ชลบุรี ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่ม ใครไปให้กักตัว-ตรวจโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สสจ.ชลบุรี ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่ม ใครไปให้กักตัว-ตรวจโควิด

สสจ.ชลบุรี ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่ม ใครไปให้กักตัว-ตรวจโควิด

สสจ.ชลบุรี ประกาศสถานที่เสี่ยงจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 86 ใครไปให้สังเกตอาการ แยกกักตัว ตรวจหาเชื้อโควิด

วันนี้( 10 พ.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ประกาศสถานที่เสี่ยงจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 86 มีใจความว่า ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันในชลบุรีมีประวัติเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการสอบสวนโรค ติดตาม ผู้สัมผัส เพื่อควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดนั้น


ทั้งนี้ ประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้

- ร้าน Banana IT สาขา Tesco Lotus พัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง วันที่ 25 เม.ย. - 6 พ.ค. เวลา 10.00 - 20.00 น.

- ร้าน AF Why Cafe ถนนพระตำหนัก เมืองพัทยา ต.หนองปรือ วันที่ 27 เม.ย. - 7 พ.ค. เวลา 10.00 - 20.00 น.

- สำนักงานหนังสือเดินทาง เมืองพัทยา (กรมการกงสุล ระหว่างประเทศ ณ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว) วันที่ 29 เม.ย. เวลา 08.00 - 09.00 น.

- HomePro Sriracha แผนกผ้าม่านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ต.หนองขาม วันที่ 1 พ.ค. เวลา 17.00 - 18.00 น.

- สถานีบริการน้ำมัน Shell ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ฝั่งขาเข้าชลบุรี วันที่ 1 - 2 พ.ค. และ 4 - 8 พ.ค.

- ตลาดนัดบ้านสวน ซอย 11 วันที่ 30 เม.ย. และ 3 พ.ค. เวลา 15.00 - 20.00 น.

- ตลาดนัดอีสเทิร์นอ่างศิลา ตำบลเสม็ด วันที่ 1 , 4 และ 6 พ.ค. เวลา 14.00 - 20.00 น.

หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก มีอาการหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรส ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้นให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมแมสก์ และไปพบแพทย์ตรวจรักษาาพร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม


ข่าวแนะนำ