TNN online ไทย เตรียมออกใบรับรองให้ปชช.หลังได้รับวัคซีนโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ไทย เตรียมออกใบรับรองให้ปชช.หลังได้รับวัคซีนโควิด-19

ไทย เตรียมออกใบรับรองให้ปชช.หลังได้รับวัคซีนโควิด-19

อธิบกรมควบคุมโรค เผย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมออกใบรับรองให้บุคคลที่รับวัคซีนโควิด-19 ในไทย หากรับวัคซีนครบตามจำนวนที่กำหนด

วันนี้( 2 มี.ค.64) นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ถึงประเด็นวัคซีนพาสปอร์ตว่า เมื่อได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามจำนวนที่กำหนดจะมีการออกหนังสือรับรองการรับวัคซีนให้กับคนที่รับวัคซีน  


สำหรับคนที่มีหนังสือรับรองการรับวัคซีน โควิด-19 สามารถที่จะนำหนังสือรับรองนี้ไปยื่นขอความจำนงขอหนังสือรับรองที่ทั่วโลกใช้ร่วมกัน หรือ ที่เรียกว่าวัคซีนพาสปอร์ตไปใช้ประโยชน์อื่นตามที่กำหนด เช่น บางประเทศอาจกำหนดขอหนังสือรับรองรับวัคซีนโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว   


ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถที่จะรับรองการได้รับวัคซีนของคนไทยได้ แต่ถ้าเป็นของบุคคลที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยวัคซีนพาสปอร์ต อาจต้องยึดกติกาภาพรวม โดยหน่วยงานที่ดูแลวัคซีนพาสปอร์ต คือ องค์การอนามัยโลก เบื้องต้นทราบว่ากำลังมีการพิจารณาถึงประเด็นนี้ เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 


แต่ในระยะสั้นองค์การอนามัยโลกยังไม่กำหนด อาจจะใช้การเจรจาระหว่างประเทศในการพูดคุยในรายละเอียดถึงหนังสือรับรองการรับวัคซีน ใบผ่านระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการรับรองเดินทางเข้าประเทศ


หลังจากในหลายประเทศได้รับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว เมื่อเข้ามายังประเทศไทยจะต้องกักตัวอีกหรือไม่ ทางอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ต้องมีการหารือพิจารณากันอีกครั้ง โดยตอนนี้ไทยยังไม่ได้มีการหารือกับประเทศที่ได้มีการรับวัคซีน ซึ่งมองว่าต้องเป็นความพร้อมทั้งสองประเทศด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง