TNN (คลิป) "ซีพีเอฟ ร้อยเรียงใจ" ทำความดีเพื่อสังคม

TNN

รายการ TNN

(คลิป) "ซีพีเอฟ ร้อยเรียงใจ" ทำความดีเพื่อสังคม

(คลิป) ซีพีเอฟ ร้อยเรียงใจ ทำความดีเพื่อสังคม

พนักงานจิตอาสา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง ลงพื้นที่จัดกิจกรรม "ซีพีเอฟ อาสามาทาสี" ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วัดดาวดึงษาราม และศูนย์สร้างโอกาสพระราม 8 พร้อมมอบอาหารและสิงของจำเป็น สนับสนุน ครูเชาว์-เชาวลิต สาดสมัย ครูอาสา พัฒนาชุมชน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง