TNN (คลิป) นักวิชาการจุฬาฯ ยืนยัน “อาหารแปรรูป” กินอย่างเหมาะสม ปลอดภัยต่อสุขภาพ

TNN

รายการ TNN

(คลิป) นักวิชาการจุฬาฯ ยืนยัน “อาหารแปรรูป” กินอย่างเหมาะสม ปลอดภัยต่อสุขภาพ

(คลิป) นักวิชาการจุฬาฯ ยืนยัน “อาหารแปรรูป” กินอย่างเหมาะสม ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตคนส่วนใหญ่ดำเนินไปอย่างรีบเร่ง ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากเนื้อแปรรูป จึงกลายเป็นทางเลือกในการบริโภคยอดนิยม วันนี้ นักวิชาการจุฬาฯ จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อและการรับประทานอย่างไร ให้ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง