TNN online (คลิป) เปิดเคล็ดลับการซื้อของไหว้ตรุษจีน-กินอย่างไรให้ปลอดภัย

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) เปิดเคล็ดลับการซื้อของไหว้ตรุษจีน-กินอย่างไรให้ปลอดภัย

(คลิป) เปิดเคล็ดลับการซื้อของไหว้ตรุษจีน-กินอย่างไรให้ปลอดภัย

เทศกาลตรุษจีนถือเป็นวันสำคัญของคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีน ที่ขาดไม่ได้คือของไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษ วันนี้ เรามีเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้อของไหว้และการบริโภคอาหารอย่างไรให้ได้คุณประโยชน์ ไปฟังคำตอบ จากนักกำหนดอาหาร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวแนะนำ