TNN online คนไทยพร้อมแพกกระเป๋าเที่ยวจังหวัดไหนยอดฮิต!

TNN ONLINE

Wealth

คนไทยพร้อมแพกกระเป๋าเที่ยวจังหวัดไหนยอดฮิต!

คนไทยพร้อมแพกกระเป๋าเที่ยวจังหวัดไหนยอดฮิต!

สวนดุสิตโพลสำรวจความเห็นประชาชนหลังโควิด 19 คลี่คลาย คนไทยพร้อมเตรียมเดินทางท่องเที่ยวปลายปี เน้นพักผ่อน โรงแรมสวยงาม

สวนดุสิตเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน  1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-28 ต.ค.65 เรื่อง "คำตอบท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19" หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และรัฐบาลประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประชาชนสามารถเดินทางไปเที่ยวใช้ชีวิตได้ตามปกติ และคาดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวจะดีขึ้นกว่าปีก่อน 


โดยมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ, ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง และเปิดตลาดการท่องเที่ยวใหม่ๆ มีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ


ขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ 87.58% วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงปลาย โดยคาดการณ์ใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 11,977 บาท ส่วนอีก 12.425 วางแผนไปเที่ยวต่างประเทศ โดยคาดการณ์ใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 75,900 บาท


สำหรับจังหวัดที่ประชาชนคิดว่าน่าเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด อันดับ 1 คือ เชียงใหม่ ตามมาด้วยอันดับ 2 เชียงราย อันดับ 3 น่าน อันดับ 4 ภูเก็ต และ อันดับ 5 ประจวบคีรีขันธ์

โดยรูปแบบการท่องเที่ยวที่ประชาชนสนใจ อันดับ 1 เน้นการพักผ่อน พักโรงแรมที่สวยงาม สะดวกสบาย อันดับ 2 ไปทะเล ชายหาด และ อันดับ 3 เที่ยววัด ทำบุญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัจจัยที่ทำให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น อันดับ 1 ค่าใช้จ่ายเหมาะสม คุ้มค่า อันดับ 2 ความสะดวกในการเดินทาง อันดับ 3 มีโปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็นต้น


ที่มา

ภาพประกอบ พิกซาเบย์     ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง