TNN online ข่าวปลอม! จ.สุพรรณบุรีระบุหากฉีดวัคซีนไม่ครบ2เข็มห้ามติดต่อราชการ

TNN ONLINE

TNN Fact Check

ข่าวปลอม! จ.สุพรรณบุรีระบุหากฉีดวัคซีนไม่ครบ2เข็มห้ามติดต่อราชการ

ข่าวปลอม! จ.สุพรรณบุรีระบุหากฉีดวัคซีนไม่ครบ2เข็มห้ามติดต่อราชการ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเตือนข่าวปลอม อย่าแชร์ จ.สุพรรณบุรี ระบุหากฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ห้ามติดต่อราชการ

วันนี้ (2ก.ย.64) ตามที่ได้มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อออนไลน์ ถึงเรื่อง จ.สุพรรณบุรี ระบุหากฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ห้ามติดต่อราชการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการส่งต่อข้อความว่าในจังหวัดสุพรรณบุรี หากใครฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ห้ามติดต่อราชการ ซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่มีมาตรการ หรือข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่ครบ สามารถติดต่อราชการได้ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007


ข่าวแนะนำ